Konkurrencestyrelsen lægger op til retssag mod Falck i Bios-sag

I pressemeddelelse fra Falck hedder det blandt andet:

”Dele af styrelsens udlægning af sagen er pinlig læsning. Vi har på nogle områder optrådt på måder, som ikke lever op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck. Det vil jeg gerne undskylde for,” siger CEO Jakob Riis og uddyber:

”Vi var for optagede af at søge viden om BIOS. Vi delte for velvilligt oplysninger om en
konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om BIOS. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragsyder. Set fra hvor vi står i dag, er det tydeligt, at vi skulle have holdt os langt væk. Falcks tidligere ledelse erkendte i 2016, at vi har sagt og skrevet ting, som vi fortryder. Jeg er enig. Vi ønsker aldrig igen at stå i en lignende situation,” siger Jakob Riis.

Konkret indsamlede Falck blandt andet selv og via en hollandsk journalist viden om BIOS og hjalp journalister, der researchede om det hollandske selskabs overtagelse af kontrakten i Region Syddanmark. Falck mobiliserede desuden ambassadører og hjalp medarbejdere med at etablere en Facebook-gruppe og med at gennemføre en demonstration.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle aktiviteterne bidrage til at forstærke den allerede eksisterende tvivl, der var om, hvorvidt BIOS var i stand til at løse ambulanceopgaven i Region Syddanmark, og om regionen havde en plan for, hvad der skulle ske, hvis BIOS ikke kunne levere som aftalt.

Læs også:  S&P Future: Aktierne fortsætter med at brage frem, nu ved 200 MA

”Sagens akter viser, at Falck gjorde en stor indsats for, at vi kun delte viden, som var korrekt og kunne dokumenteres af enhver. Jeg tvivler på, at vores bidrag i sig selv kunne forhindre en konkurrent i at etablere sig. Det ændrer bare ikke ved, at vi skulle have holdt os helt væk. Det er ikke en god måde at samarbejde med sine kunder og andre aktører i markedet på,” siger Jakob Riis.

”Falck opererer på et globalt marked, hvor konkurrence er forudsætningen for, at vi som
virksomhed kan vinde nye kontrakter. Vi har ikke førsteretten til at køre ambulance i noget
marked. Vi kan kun vinde ved konkurrencedygtigt at udvikle vores ydelser og det præhospitale område i samarbejde med vores kunder. Det arbejder vi i dag på i mange markeder i Europa, USA og Latinamerika. Derfor er vi selv afhængige af et velfungerende konkurrencemiljø.”

”I dag står det klart, at vi skulle have blandet os udenom, da vi havde tabt udbuddet i Region Syddanmark. Det gjorde vi ikke, og det kan vi kun ærgre os over. Sagen skygger for det flotte arbejde, vores medarbejdere udfører hver dag,” siger Jakob Riis.

Læs også:  Kina dropper sit vækst-mål - et dårligt tegn for resten af verden

Om sagen: Tre års undersøgelse kan blive en sag for domstolene
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tre år undersøgt, om Falck misbrugte sin stilling på markedet i forbindelse med udbuddet af ambulancekontrakter i Region Syddanmark tilbage i 2014.

Styrelsens undersøgelse blev igangsat på baggrund af en klage fra konkurrenten BIOS.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klagepunktsmeddelelse er styrelsens foreløbige
konklusion, som forelægges Konkurrencerådet senere i år. I materialet til rådet indgår desuden et høringssvar fra Falck.

Hvis Konkurrencerådet godtager klagepunktsmeddelelsen, bliver det i sidste ende en
domstolsafgørelse, om Falck har handlet inden for rammerne af konkurrencelovgivningen.
Jakob Riis forklarer: ”Meget er sket på de fire år, som sagen ligger tilbage. Alligevel vil vi anke sagen, hvis Konkurrencerådets afgørelse går os imod. Vi har sagt og skrevet ting, der er pinlig læsning, men vores rådgivere mener ikke, at vi har overtrådt konkurrencelovgivningen. Sagen kan ende med erstatningssager imod Falck og er samtidig principiel, fordi styrelsen udvider brugen af konkurrencelovgivningen. Det er almindeligt og vores rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres i retssystemet.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her