Lovforslag: Whistleblowers skal ikke risikere repressalier

Lovforslag præciserer, at ansatte som whistleblowers uden problemer kan indberette mistanker om ulovligheder eller uregelmæssigheder til myndighederne: I et høringsnotat oplyses det, at ”det følger af den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, at det ikke skal være muligt for en arbejdsgiver at indrette ansættelsesforholdene for virksomhedens medarbejdere på en sådan måde, at
medarbejderne er afskåret fra at gå til virksomhedens whistleblowerordning eller til Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheder med oplysninger om ulovligheder i virksomheden. Der må ikke være tvivl om, at man som whistleblower er sikret mod ansættelsesretlige følger af en indberetning.”

Videre hedder det: “En tavshedsklausul, som medfører, at en ansat eller tidligere ansat ikke kan indberette lovovertrædelser til en whistleblowerordning, vil ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag kravet om en whistleblowerordning, og en sådan klausul må også allerede antages at være ugyldig. For at undgå nogen tvivl herom bør det fremgår eksplicit af lovgivningen. Derudover stilles der krav om, at der i forbindelse med en eventuel tavshedsklausul i en ansættelseskontrakt fremgår en oplysning om, at tavshedspligten ikke er til hinder for, at pågældende ansatte kan indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser til offentlige myndigheder.”

Læs også:  USA's økonomisk comeback kan bakke i juli efter nyt smitteboom

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her