Bæredygtighedsanalyse: Af de i alt 19 ikke-finansielle nøgletal i A.P. Møllers nye Bæredygtighedsrapport præsterede Mærsk kun en bedre score på tre sociale og et enkelt miljønøgletal i 2015 end året før, viser en analyse udarbejdet af publikationen Erhvervsfilosofi.dk.

Det betyder også, at industrigruppen præsterede ringere på flere af de andre parametre. Men eksempelvis har der været massive forbedringer på CO2 udledningen: Mærsk-koncernen måler CO2-emissioner i relative tal (udledning per container), og på dette parameter har selskabet præsteret en positiv udvikling på 23 % for de sidste fem år. Men dette resultat skyldes først og fremmest gennemførte reduktioner før 2014, idet der i 2015 kun præsteres en CO2-reduktion på samlet 2 %.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 6.