Erhvervslivets bestyrelser anvender stadig mere tid på bestyrelsesarbejdet, ikke mindst på grund af flere bestyrelsesudvalg og en tættere dialog med selskabets daglige ledelse.

McKinsey har taget temperaturen på dagens bestyrelse, og det globale konsulenthus har søgt at kortlægge, hvad bestyrelsen vurderer er vigtigste opgaver, og om bestyrelserne faktisk anvender tiden og ressourcerne i bestyrelseslokalet rigtigt. I den nyeste kortlægning bekræfter bestyrelserne, som tidligere, at arbejdet med strategi er den vigtigste opgave. Men bestyrelserne vil stadig gerne have mere tid til arbejdet med strategi, som anses for at være mest værdiskabende.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 6.