Nytårsbrev: Bestyrelsesguiden er allerede en stor succes

Kære læser

BestyrelsesGuiden, Økonomisk Ugebrevs nye fagportal, er allerede en stor succes, og publikationen er nu ude hos en lang række ledelsesnetværk, bestyrelsesnetværk og kvindenetværk, brancheorganisationer, samt lokale erhvervsråd.

Vi er faktisk positivt overrasket over, hvor stor interessen egentlig er. Næsten alle steder er guiden blevet modtaget meget positivt. Blandt andet fordi den er meget overskuelig, konkret og let tilgængelig.

Som bekendt har vi på forsiden af www.bestyrelsesguiden.dk struktureret de op mod 1.000 artikler om praktisk bestyrelsesarbejde i følgende kategorier: Praktisk Bestyrelsesarbejde, Ejerlederens Bestyrelse, Forbered din Bestyrelseskarriere, Kvinder i Bestyrelsen, Formandens Guide og Medarbejdervalgte i Bestyrelsen.

Bestyrelserne i både små, mellemstore og store virksomheder står til at blive ekstra udfordret i 2019. De finansielle markeder har den seneste måned vist os, hvad der er på vej: Der er stigende sandsynlighed for, at vi er på vej mod en global recession. Og det betyder, at man også i bestyrelseslokalerne skal til at tænke anderledes.

Både investeringsmæssigt, ressourcemæssigt og markedsmæssigt skal topledelserne til at sikre, at de også er robuste i nedgangtider. Det kan både få betydning for det virksomhedens strategiske fokus og den måde, bestyrelsen arbejder på, herunder bestyrelsens kompetencesammensætning. Det er temaer, vi fortsat vil dyrke redaktionelt i det nye år.

Læs også:  ØU: Suspension af årsforventninger er nu en sovepude for topledelser

I den anden nye fagportal, Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar, har vi efter de første erfaringer valgt at relancerer portalen i starten af det nye år. Fagportalen på esg.ugebrev.dk vil fremover have redaktionel hovedvægt mod investorernes ansvarlige investeringer og deres udøvelse af aktivt ejerskab.

Forenklet sagt vil vi afdække, hvilke krav investorer og andre interessenter som myndigheder, kunder, NGO’ere stiller til danske erhvervsvirksomheder, og hvordan de udøver deres ejerskab eller anvender andre redskaber til at sikre, at deres værdier og spilleregler efterleves hos deres leverandører.

Konkret har vi fokus på følgende seks temaer: Ansvarlige investeringer, aktivt ejerskab, SRI best Practice, ESG Brændpunkter, CSR & Selskabsledelse og Anbefalinger & lovgivning.

Omgivelsernes og investorernes har uden tvivl stærkt øget fokus på virksomhedernes samfundsansvar og ”god opførsel”, der rækker videre end en streng fortolkning lovgivning. derfor er det nogte, bestyrelserne også bør interessere sig for.

Læs også:  Tue Mantoni: Her er mine fem vigtigste ledelseserfaringer

Virksomheder erkender i stigende grad, at de skal opnå og gøre sig fortjent til en samfundsmæssig ”licence to operate,” og at det stiller ekstra store krav til den enkelte virksomhed.

Sager som bankernes involvering i hvidvask af sorte penge og finansielle virksomheders deltagelse i udbyttefinter med misbrug af offentlige midler har skærpet både politikernes, myndighedernes, investorernes og offentligheden fokus på etik og god moral i erhvervslivet.

Vi kommer til at gå ind i 2019 med en helt ny skærpet tilgang til disse dagsordener, og vi vil gøre alt for, at Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar kan bidrage til at skabe klarhed om tendenser, best practice og faldgruber i den nye samfundsdagsorden, som kommer til at betyde meget for samfundsudviklingen de næste ti år.

Økonomisk Ugebrevs redaktion ønsker Godt nytår

 

Med venlig hilsen

Morten W. Langer
Chefredaktør

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her