Et fagudvalg nedsat af Finanstilsynet er nu klar med et forslag til et kursusforløb, som kommende medlemmer af bankers bestyrelser skal gennemgå, oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. ”Der foreslås en række kompetenceområder, der skal indgå i grundkurset, og som afspejler områder, der er centrale for at kunne løfte opgaven som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed. Det er f.eks. områder som rammerne for bestyrelsens arbejde, kapitalkrav og hvidvaskforebyggelse. (…) Kravet om gennemførelse af grundkursus vil blive sat i kraft med virkning for bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen efter den 1. januar 2017. Grundkurset forventes udbudt af private kursusudbydere,” hedder det.