Erhvervsfilosofi.dk har med business intelligence analyseret Chr. Hansens og FLSmidths aktionærbrev i årets årsrapporter. Analysen afslører brug af en overdreven optimistisk sprogtone med det formål at overbevise investorer og andre stakeholdere om, at mål og forretning er på rette spor. Begge selskaber bryder normintervallet for optimismeytringer, men der er stor forskel på, hvordan den optimistiske sprogtone kommer til udtryk. Det viser denne sproganalyse foretaget af tidsskriftet Erhvervsfilosofi.dk. Analysen er baseret på business intelligence-værktøjet DICTION.

Optimisme er en typisk kommunikationsingrediens i virksomhedsledelse, når strategier skal eksekveres, medarbejdere motiveres og målsætninger indfries. Overdrives optimismen, risikerer ophavsmanden dog at fremstå naiv eller endog utroværdig­­. Det er naturligvis en hårfin balance, hvordan optimistiske topledere vurderer at italesætte årets bedrifter og fremtidige muligheder – ikke mindst når optikken rettes mod syntaks, valg og mængde af ord og begreber samt disses indbyrdes sammenhænge. Det sproglige fællestræk i aktionærbrevene fra Chr. Hansen og FLSmidth, at begge selskaber bryder normintervallet for optimisme-ytringer, skal tolkes forskelligt.

23     1

 

Læs analysen her.