Som tidligere gennemgået i artikler i Økonomisk Ugebrev Ledelse har regeringen lagt op til en revision af revisorloven, som i værste fald kan betyde en slappere og mindre uafhængig lovpligtig revision af danske samfundsvigtige virksomheder.

Torsdag var der første behandling i Folketinget af lovforslaget om revision af revisorloven, hvor der ikke tegnede sig et klart flertal for lovforslaget. Tungen på vægtskålen bliver efter alt at dømme Dansk Folkeparti, som i første omgang hverken ville sige, om man vil stemme for eller imod.

Blandt andet Socialdemokratiet, SF, Alternativet og de radikale var skeptiske overfor flere af forslagene, blandt andet omkring dispensation for 70 % grænsen for ”anden rådgivning” og definitionen af PEI-virksomheder, altså samfundsvigtige virksomheder, som ændres til at omfatte færre virksomheder. Partierne Venstre, Konservative og Liberal Alliance ser ud til at stemme for forslaget i den foreliggende ordlyd.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 7.