Bestyrelsesformanden er de seneste år rykket meget tættere på den daglige ledelse, som følge af øget kapitalfondtænkning. Men formanden holder sig fortsat alt for meget tilbage i forhold til interessenterne. Med den mere fremtrædende rolle vil analytikere og investorer også kende formanden, viser Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Formandsrating.

Det er ikke nyt, at analytikere og investorer ønsker en tættere dialog. Men presset bliver større og større på formændene, viser Økonomisk Ugebrev Formandssurvey, hvor 22 analytikere og investorer har svaret.  På spørgsmålet ”Vurderer du generelt, at bestyrelsesformændene er synlige nok?” svarer 11 % nej, slet ikke og andre 47 % svarer nej, begrænset.  26 % er neutrale, mens 16 % svarer ”ja, i høj grad.”

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 8.