Thomas Thune udtræder som formand af Deep Oceans bestyrelse.
Økonomisk Ugebrev Ledelse omtalte i fredagens udgave de problematiske dobbeltkasketter. Læs kommentaren fra Teddy Wivel i Økonomisk Ugebrev Ledelsen nedenfor – efter meddelelsen fra selskabet, som gengives her: 
Samtidig med sin udtrædelse har Thomas Thune Andersen sat de aktier i selskabet til salg, som han har modtaget som en del af sit honorar.
 
Thomas Thune Andersens har været bestyrelsesformand i Deep Ocean siden 2011 – et tillidshverv, der i overensstemmelse med reglerne DONG Energy har været beskrevet i selskabets årsrapport.
 
Hidtil har Deep Ocean været en blandt mange små underleverandører til DONG Energy, og den forretningsmæssige relation mellem Deep Ocean og DONG Energy har således ikke været af væsentlig betydning. På den baggrund har Thomas Thune Andersens bestyrelsespost i Deep Ocean derfor ingen betydning haft for, om han kunne betragtes som uafhængig eller ej, jf. også anbefalingerne for god selskabsledelse.
 
Ud over ordlyden i meddelelsen fra Deep Ocean siger Thomas Thune Andersen om sin udtrædelse:
 
·         Jeg har besluttet at udtræde af bestyrelsen for Deep Ocean, hvilket er sket med virkning fra i dag, onsdag.
 
·         Den beslutning har jeg taget for at undgå enhver spekulation om min integritet som bestyrelsesformand i DONG Energy.
 
·         Hidtil har der ikke været nogen interessekonflikt, da kontrakter mellem Deep Ocean og DONG Energy aldrig har været behandlet i DONG Energy’s bestyrelse, idet disse kontrakter er indgået af ledelse i DONG Energy Windpower.
 
·         Da Deep Ocean i de kommende år overvejer at bevæge sig mere ind på markedet for services til offshore vindindustrien, kan jeg ikke udelukke, at selskabet fremover vil få et stærkere forretningsforhold til DONG Energy.
 
·         Derfor har jeg gennem afviklingen af min bestyrelsespost i Deep Ocean nu sikret, at der heller ikke i fremtiden kan opstå situationer, som risikerer at udgøre en interessekonflikt.
 
·         Deep Ocean har netop aflagt sit årsregnskab og selskabet påbegynder herefter en ny strategiperiode, og det har derfor været et naturligt tidspunkt for mig at forlade Deep Oceans bestyrelse.
 ————————
Fra fredagens udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse:

Sjusket rapportering før DONG’s børsnotering

Fra Økonomisk Ugebrev Ledelse 7/2016

Der er ingen tvivl om at DONG med Thomas Thune Andersen har en overordentlig branchekyndig formand. Men netop hans dybe involvering i branchen internationalt giver også problemer i relation til uafhængighed. Allerede i årsrapporten for 2015 betegnes han som ikke uafhængig på grund af en anden bestyrelsespost i branchen. Og senest har der været rejst kritik af, at DONG gennem de seneste to år har placeret tre betydelige millionordrer hos det hollandsk indregistrerede selskab DeepOcean Group Holding B.V. Et selskab hvor Thomas Thune Andersen har været formand siden etableringen efter en rekonstruktion i 2011/2012. Og vel at mærke uden at de forretningsmæssige relationer oplyses i DONGs årsrapport. DONG står foran en børsnotering og den mildeste konklusion må være, at der er tale om sjusk, skriver bestyrelseseksperten Teddy Wivel i denne kommentar.

I forlængelse af kritikken har DONG fremført, at alle regler er overholdt. Når man som DONG står over for en børsnotering er det afgørende for tilliden, at man informerer så åbent som muligt. Ikke kun at man følger reglerne. Netop forretningsetik som en del af en virksomheds complianceprogram anses i dag for at være naturlig i alle større virksomheder. Både nationalt og internationalt. Det drejer sig ikke længere om blot at følge regler, men om at virksomheden med bestyrelsen i spidsen demonstrerer både åbenhed og etik.

Thomas Thune Andersen har i et interview med FINANS udtalt, at bestyrelsen i DONG ikke har behandlet aftalerne med DeepOcean Group. Men mon ikke han som bestyrelsesformand i DeepOcean Group har hørt om aftalerne – ikke mindst da de offentliggøres på selskabets hjemmeside. Dertil kommer, at Thomas Thune Andersen i årsrapporten for 2015 anses for ikke-uafhængig på grund af sin post som bestyrelsesmedlem i det britiske selskab Petrofac Ltd. som har betydelige forretningsmæssige relation til DONG.
Når man nu er opmærksom på samhandlen med Petrofac, som en ting der gør, at han ikke kan anses for uafhængig, burde der så ikke have ringet nogle klokker både hos formanden og direktionen? Der er ellers flere steder i rapporteringen fra DONG, hvor oplysningen kunne være givet.

 

  • I DONG’s årsrapport side 46 oplyses som nævnt ovenfor, at Thomas Thune Andersen anses for ikke uafhængig på grund af sin bestyrelsespost i det britiske Petrofac Ltd. Det er en konsekvens af de danske anbefalinger om god selskabsledelse. Her kunne oplysningen om DeepOcean helt naturligt have været givet.
  • En anden mulighed var under noten til det finansielle regnskab vedrørende Related Party Transaction. Man er ganske vist ikke efter de nugældende bestemmelser i IAC 24 forpligtet, idet fælles fremtrædende ledelsesmedlemmer ikke gør to selskaber til related parties. Derfor er Petrofac antagelig heller ikke nævnt her. Men netop i relation til anbefalingerne om god selskabsledelse havde det måske været på sin plads. Og spørgsmålet er om ikke DONG fremover bør oplyse om aktiviteter med virksomheder, der medfører at formanden er ikke uafhængig.
  • Endelig kunne problemet have været omtalt i selskabets corporate governance redegørelse. Både i sammenfatningen i årsrapporten og i den fulde redegørelse på hjemmesiden.

Medens Petrofac er et offentligt noteret selskab, er det noget vanskeligere at få mere specifik information om DeepOcean. Oplysningerne på selskabets hjemmeside siger intet om hvem der ejer selskabet, ligesom der heller ikke oplyses om finansielle data. Ifølge det hollandske Handelskammer udgør den registrerede og indbetalte kapital i selskabet kun ca. 207.000 EUR.

Netop da DONG står overfor en børsnotering er det mildest talt ikke godt med en formand, som er ikke-uafhængig i forhold til to af selskabets forretningspartnere. Hvoraf offentligheden i forhold til den ene – DeepOcean Group Holding B.V. – ved meget lidt.
Vi må gå ud fra at Thomas Thune Andersen hverken er medejer eller i øvrigt finansielt involveret gennem nogen form for bonus eller optionsaflønning.

Men det bør være en seriøs overvejelse hos ejerne og rådgiverne i forbindelse med en børsføring om formandsprofilen er den rigtige – til trods for hans ubestridte brancheerfaring og –viden. Og under alle omstændigheder bør man oplyse om aktiviteter hos de virksomheder, der gør ham ikke-uafhængig.

 ————————
Pressemeddelelsen fra Deep Ocean:
 PRESS RELEASE
DEEPOCEAN ELECTS NEW CHAIRMAN Amsterdam, Netherlands – 6 April 2016 – DeepOcean Group Holding BV (“DeepOcean”), today announces that Mr. Harald Norvik has been elected by the DeepOcean Board of Directors to serve as its Chairman. Mr. Norvik joined the DeepOcean Board of Directors in July 2011. He is an independent consultant and advisor with more than 30 years of public and private sector experience, a large portion of which was in senior management positions overseeing operations in offshore oil and gas markets, including subsea construction and deepwater operations. Thomas Thune Andersen, who resigned as Chairman and Member of DeepOcean’s Board of Directors, commented, “I have decided to step down from the Board to focus on other professional commitments. I would like to thank all my colleagues, the leadership team and board members for the very constructive and inspirational time together for the last many years”. “It is a privilege that Harald has agreed to become chairman of DeepOcean. He knows the oil industry and DeepOcean very well. We are sad that Thomas has made the decision to step down from the Board of Directors. He has served on the Board since July 2011 and has been a great leader for the Company” stated Bart Heijermans, DeepOcean’s CEO. Mr. Norvik spent 11 years as CEO with Statoil during which time Statoil made the transition to private ownership, and he has also held several senior management roles with the Aker Group. He currently serves on the boards of ConocoPhillips, Petroleum Geo-Services ASA, Aschehoug ASA and Umoe ASA. He was Chairman and a partner at Econ Management AS from 2002 to 2008 and was a strategic advisor there from 2008 to 2010. He served as Chairman of the Board of Telenor ASA from 2007 to 2012 and as Chairman, President and CEO of Statoil from 1988 to 1999. Mr. Norvik served as Deputy Minister/State Secretary for Norway’s Ministry of Petroleum and Energy from 1979 to 1981, Personal Secretary to the Norwegian Prime Minister from 1976 to 1979, and he has held various other positions with governmental organizations throughout his career. Mr. Norvik will be Acting Chairman until formally granted the title Chairman by the annual general meeting of DeepOcean on 13 April 2016.