Hvad med ROIC-målsætningen? Det er et spørgsmål, som stadig flere virksomheder står overfor. Enten fordi deres omverden forventer en målsætning for afkastet af den investerede kapital (Return on Invested Capital – ROIC), eller fordi det viser sig uventet svært at leve op til de målsætninger, der allerede er offentliggjort.

I de seneste halve år er denne problemstilling blevet endnu mere tydelig, og store selskaber som A.P. MøllerMærsk, Carlsberg, Lundbeck og Rockwool reagerer ret forskelligt på udfordringen. Paradoksalt nok har netop disse store selskaber, der i 2015 har måttet konstatere vigende ROIC, udadtil og indadtil gjort mere ud af at bruge ROIC som en målestok for ledelsens præstationer end selskaberne i toppen af listen.  Målt ud fra evnen til at skabe ROIC har de største danske børsnoterede selskaber klaret sig middelmådigt i 2015. Det uvejede gennemsnit for ROIC i 23 ikkefinansielle selskaber i fondsbørsens large cap-indeks er faldet til 15 procent, fra 17 procent i 2014.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 13.