Temaet Top 100 Governance Rating indeholder følgende:

  • Tabel: Top 100 governance rating: Top 10
  • Tabel: Top 100 governance rating: Bund 10
  • Artikel: Rating: Kun LargeCap tager evaluering alvorligt
  • Tabel: Top 100 governance rating: Højest og lavest score
  • Tabel: Top 100 governance rating: Segmenter
  • Artikel: Skattepolitik, topchefløn og kompetencer halter
  • Tabel: ESG rating – Percentile placering ‘Governance’ subkategorier
  • Artikel: ESG-rating: Royal Unibrew nordisk mester
  • Tabel: Top 100 governance rating

Top 100 Governance Rating 2017: Carlsberg og Novozymes vinder den årlige Top 100 Governance Rating i Økonomisk Ugebrev. Sammen med tre andre selskaber i topgruppen, har de alle forbedret sig siden sidste år.

De store C20 selskaber Carlsberg og Novozymes vinder Økonomisk Ugebrevs årlige Governance Rating med maksimumpoint, med tre selskaber lige efter, nemlig ISS; Royal Unibrew og Novo Nordisk, der alle får ti ud af elleve mulige point.

Årets Governance Rating i Økonomisk Ugebrev viser flere ting:

For det første er der stadig bevægelse i selskabernes oplysningskvalitet og opmærksomhed omkring god selskabsledelse, selvom den største og stærkeste bølge for længst er overstået. God selskabsledelse opfattes i de fleste store selskaber i dag mere som drevet af ”sund fornuft”, som kan være med til at skabe merværdi – end en bureaukratisk foranstaltning, som kun er mere papirvenderi.

For det andet er det fortsat tydeligt, at det især er de større børsnoterede selskaber som har ”forstået” værdien af god selskabsledelse, herunder at fortælle omverdenen om den. Knap en tredjedel af de 100 største børsnoterede selskaber scorer en meget høj karakter for den samlede governance.

Som det fremgår af artiklen om danske selskabers placering i en nordisk sammenhæng (som på ingen måde er prangende), så scorer Royal unibrew meget højt her baseret på en vifte af internationale ESG ratings. Også i Økonomisk Ugebrevs forenklede rating, baseret på elleve konkrete målepunkter, scorer Royal Unibrew meget højt.

Mens topgruppen domineres af LargeCap selskaber er der nogle stærkere outsidere med fra MidCap også. Blandt frontløberne fra de mellemstore selskaber findes blandt andet Columbus, Solar, Gyldendal, Ringkjøbing LandboBank, Brøndby, Nordfyns Bank og Totalbanken.

For det tredje er det stadigvæk meget tydeligt, at bundskraberne i ratingopgørelsen stadig skal findes blandt de mindre børsnoterede selskaber. En fjerdedel af de 100 selskaber, der indgår i opgørelsen, scorer fem point eller derunder. Der er helt overvejende tale om mindre selskaber, men der er også større børsnoterede selskaber imellem. Negative overraskelser er selskaber som Rockwool (3 ud af 11 point), Sydbank og nynoterede Nets (4 ud af 11 point), og DS Norden, RTX, Sanistål og SAS (5 ud af 11 point). Blandt den fjerdedel af selskaberne, som scorer lavest, synes der ikke at have været nogen forbedringer siden sidste års opgørelse, snarere tværtimod.

DEL