Lundbeck går mod blodrøde tal i 2. halvår

Lundbecks 1. halvårsregnskab 2014 viste en omsætningstilbagegang på 13 % til 7,0 mia. kr., en tilbagegang i driftsresultat på 17 % til 0,8 mia. kr. samt et resultat efter skat på 0,5 mia. kr. modsvarende et fald på 16 % i forhold til 1.halvår 2013. Den negative udvikling vil blive yderligere forstærket i 2. halvår.

Lundbecks store problem er at man over de kommende 12-18 måneder vil fortsætte med at være ekstremt pressede på det vigtige europæiske marked. Vi vurderer at selskabet vil miste 2 mia. kr. i omsætning i Europa i år, således at man vil stå med et salg på 5 mia. kr. i 2014.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 26 – Modtag AktieUgebrevet for kun 149 DKK pr. måned.