Fra Danmarks Statistiks forbrugerforventninger:

Danske forbrugere er nu mere klar til at skrue op for indkøb af varige forbrugsgoder end de har været de seneste tre år, med undtagelse af to tidligere kortvarige “toppe”