Pensionssektorens olieinvesteringer giver minusafkast

Globale olieselskaber på de danske pensionsselskabers aktielister har på tiårs sigt kun i få tilfælde formået at levere positive afkast. På femårs sigt endnu færre, og slet ingen af de mest repræsenterede olieaktier går i plus på tre års sigt. Pensionskassernes argumenter for at investere i olieaktier er reduceret til høje udbyttebetalinger, risikospredning kombineret med aktivt ejerskab med fokus på CO2-reduktioner og efterlevelse af Parisaftalen. Olieinvesteringer er fortsat populære trods årevis negative afkast og diskutable klimaindsatser.

Blandt de danske pensionsselskabers ti mest populære olieinvesteringer har kun fire olieselskaber på tiårs-sigt leveret afkast til de danske pensionsopsparere. Kigger man fem år tilbage har kun to af de ti mest populære...

Læs også:  Chr. Hansens nye strategi øger usikkerheden