Bankerne, der er presset af de lave renter, har reageret ved at kæmpe hårdere om private bankning-kunderne. Det har motiveret Finanstilsynet til at foretage en analyse af området.

”Omfanget af investeringskreditter er væ-sentligt lavere i dag end før finanskrisen. Vi vurderer derfor, at der på nuværende tidspunkt generelt ikke er væsentligt forhøjede risici på dette område. Vores undersøgelse viste dog også eksempler på lempelig kreditbehandling. Institutterne lægger for eksempel overdreven vægt på kundens aktuelle formue og har samtidig begrænset indsigt i kundens formueforhold og fulde økonomi. I et marked med vækst og høj konkurrence kan det medføre unødvendigt høje kreditrisici og manglende overblik over den reelle risiko,” udtaler vicedirektør Kristian Vie Madsen.

Videre hedder det: ”De enkelte banker og sparekasser definerer private banking-segmentet forskelligt, men omdrejningspunktet er forvaltning af værdipapirer. I takt med at konkurrencen intensiveres, opstår en tendens til, at institutterne udvider segmentet til også at omfatte kunder med formuer ned til 1-2 mio. kr. (…) Generelt angiver institutterne, at de har en indtjening på den enkelte kunde, som kan forsvare det typisk højere omkostningsniveau ved private banking. Institutterne manglede dog generelt overblik over den samlede indtjening på kunderne, og de havde heller ikke inkluderet lønomkostninger og kapitalbelastning knyttet til kundeforholdet.”

[ps2id url=’1′ offset=” class=”]flashnews[/ps2id]