15% coronarabat på Solar, som vinder på digitalisering

Solars forretning har klaret sig pænt igennem coronakrisen med en marginal effekt på omsætningen. Coronakrisens automatiske skub mod digitalisering ser tilmed ud til at have hjulpet Solars forretning på længere sigt.

Aktiekursen i Solar blev næsten halveret, da coronakrisen indtraf, og kursen faldt fra 300 i slutningen af februar til 160 på bunden den 24. marts. Siden har vi set et comeback, og i dag hedder kursen 258. Dermed er der fortsat tale om et kursfald i niveauet 15% i forhold til før-corona.

Det synes umiddelbart af meget, når vi samtidig har set pæne regnskabstal for 1. kvartal og en begrænset effekt på omsætningen i april måned. Bygge- og anlægssektoren har undgået større nedlukninger under corona og har ifølge Solar klaret sig bedre end forventet.

Solar præsenterede også pæne omsætningstal, ved fremlæggelsen af regnskabet for 1. kvartal, hvor den organiske vækst blev på 3%. Eller 1,4%, når der justeres for antal arbejdsdage.

I forhold til væksten på 4,9% i 2019 er der naturligvis tale om et lavere niveau, men væksten skal også ses i forhold til den oprindelige – og nu suspenderede – forventning til helåret om en organisk omsætningsvækst på ca. 1%. Der blev kun noteret en lille nedgang i den sidste uge af marts.

Solar oplyste også om foreløbige tal for april må-ned, og her viste nedgangen sig at være lidt større, men stadig på et yderst begrænset niveau i det store perspektiv. April viste en negativ organisk vækst på 1,6% for hele koncernen og på minus 2,5% ,når man ser isoleret på kerneforretningen, som udgør omkring 95% af omsætningen.

Læs også:  FT: EU vil øge sine magtbeføjelser overfor BigTech

Digitalisering i fuld gang
Coronakrisen har tydeliggjort og fremskyndet digitaliseringen i en række industrier. Solars regnskabspræsentation fokuserede på, hvor digital forretningen er blevet – og her ligger måske også en af forklaringerne på den solide præstation henover coronanedlukningen.

Med en lettere omskrivning af et tidligere slogan fra Danske Bank skriver Solar, at man er godt positioneret til ”Next Normal”, og at Solar (stor-)trives i en industri præget af digitalisering. Præsentationen afslørede også budskaber, som at man ser et hurtig optag (”rapid adoption”) af digitale værktø-jer, og at 60% af ordrerne på nøglemarkeder nu er fuldt digitaliserede.

Det er naturligvis ikke dårligt, men det er fortsat en industri præget af lave marginer, og det er vigtigt at holde sig for øje som investor. Med en forbedret lønsomhed løftede Solar sin margin en smule i 1. kvartal til 3,2% på EBITA-niveau fra 2,7% i 1. kvartal 2019 og 3,1% for hele 2019. Den suspenderede 2020-forventning lød på et EBITA-resultat på 400 mio. kr. efter engangsomkostninger på 30 mio. kr., hvilket modsvarer en EBITA-margin på 3,4%.

Trods den pæne udvikling i marts, og det egentlig ganske moderate omsætningsfald i april måned, kan det undre en smule, at Solar fortsat ikke ser sig i stand til at udstikke nye og reviderede forventninger til 2020. Halvårsresultatet fremlægges 12. august, og her bør Solar senest kunne fremlægge forventninger til 2020.

De oprindelige – og nu suspenderede – forventninger, der blev fremlagt 6. februar, lød på en organisk vækst på 1% og en omsætning på 11,8 mia. kr., hvoraf 600 mio. forventedes at komme fra ”den relaterede forretning”.

Læs også:  S&P Future nærmer sig central pejlemærke i 3300

Pæne udsigter
Solar afholdt generalforsamling 13. marts og fastholdt at udbetale udbytte på 14 kr. per aktie, eller hvad der svarer til et direkte afkast på 5,4% ved dagens kurs.

På baggrund af de hidtidige resultater i år forventer vi ikke, at udbyttet er i fare næste år, om end usikkerheden nok tilsiger, at det ekstraordinære udbytte på 15 kr. som man fik bemyndigelse til i marts ikke bliver effektueret.

Vi ser en tilbagevenden til kurs 300 eller mere for aktien henover resten af året, i takt med at coronarabatten fragår aktien, og der bliver større klarhed over de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af corona og corona-indsatserne.

På den positive side tæller, at Solar bør se en omsætningsgevinst fra f.eks. hjælpepakker til bygge- og anlægssektoren og særligt incitamenter til grønne og energibesparende tiltag.

På den negative side er det oplagt, at en nedgang i den økonomiske aktivitet vil ramme Solar og deres primære forretningsområder.

Som vores kursmål indikerer, ser vi pt. glasset som halvfyldt, og vi ser positivt på fremtiden og på den nuværende værdiansættelse med en P/E omkring 10, som er faldende de kommende år.

Børskurs på analysetidspunktet 258,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr) 300,00

Læs tidligere analyser af Solar her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

4b82e30a95c0d13cd7e7

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her