På kapitalmarkedsdagen i november løftede Ørsted lidt af sløret for deres investeringsprogram frem mod 2025 på omkring 200 mia. kr. og 15 GW kapacitet. Allerede på det nye års første dag var Taiwan dog med til at skabe usikkerhed om Ørsteds to fremskredne projekter på 1,82 GW i landet.

Det nye år var knap begyndt, førend Ørsted måtte melde om problemer i Taiwan, som er Ørsteds andet store fokusområde (udover Nordamerika) udenfor Nordeuropa. En manglende offentlig etableringstilladelse inden 2018 havde den afledte effekt, at der ikke kunne underskrives en elkøbsaftale mellem Ørsted og det lokale el-distributionsselskab. Ørsted var ikke alene om at blive ramt – det gjaldt også deres konkurrenter.

Konsekvensen er umiddelbart, at Ørsteds første 900 MW ikke kan få...