Disse brancher taber og vinder på coronakrisen

Med positive effekter for medicinalvirksomheder og føde- og drikkevarevirksomheder er dansk erhvervsliv forholdsvis godt stillet. IFO-data belyser, hvordan de forskellige brancher er ramt.

Selvom de økonomiske nøgletal for dansk økonomi kun i begrænset omfang har været negative, står vi nu midt i en hård økonomisk opbremsning på grund af coronakrisen. Den tyske tænketank IFO har netop offentliggjort resultaterne af en undersøgelse, hvor man har taget pulsen på 3400 virksomheder i forskellige brancher.

Som det fremgår af tabellen er især rejsebureauer, hoteller og anden fritid blev ramt allerhårdest i første omgang. Men det er faktisk en stor andel af erhvervslivet, som allerede nu mærker de negative effekter, bl.a. af vigende efterspørgsel på grund af forsigtighed, men også af mangel på leverancer af færdigvarer eller halvfabrikata fra Kina.

På grundlag af IFO-data har Økonomisk Ugebrev søgt at estimere, hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse, som mærker direkte negative effekter. Resultaterne fra IFO viser også, at fremstillingsindustri inden for elektrisk udstyr og computer, maskin- og møbelindustri, samt finansielle virksomheder, er hårdt ramt. Sektorerne udgør ca. halvdelen af den samlede beskæftigelse i industrien.

Læs også:  Ugens danske vindere & tabere: Chemo og Ørsted topper, Waturu i bund

Til gengæld har der været positive effekter af krisen for medicinal- og medtech-virksomheder, samt for fødevare- og drikkevareindustri. De udgør samlet godt en tredjedel af industriens samlede værditilvækst.

I IFO-tallene er ikke indregnet eventuelle negative effekter af, at danske virksomheder hjemsender deres ansatte, og hvor de ikke kan udføre deres arbejde hjemmefra, som vi nu kommer til at se i brede dele af dansk erhvervsliv. Selvom de danske og internationale aktiemarkeder nu begynder at indarbejde markant lavere overskud i de børsnoterede selskaber, har aktieanalytikerne kun i begrænset omfang indarbejdet det i deres estimater.

Men det kommer helt sikkert senere. Især virksomheder, der får afbrudt produktion og/eller afsætningskanaler, samt de mere konjunkturfølsomme selskaber, vil se nedjusteringer fra analytikernes side.

E3c756fc40d1a027e1d1D8498b48fc31afc1c7006fd8dc9a73c128fdf365

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her