Del artiklen:

Ringkjøbing Landbobank kom ud af 1. kvartal 2017 ”bedre end budget.” Men adm. direktør John Fisker ser udfordringer forude, hvis ambitionen om lønsom vækst skal opfyldes. ”Det er ikke nok, at vi gør mere af det samme. Der skal nye initiativer til,” fortæller han i dette interview med Økonomisk Ugebrev. 

Med et generelt fladt bankmarked og en bankmaskine, som allerede er fintunet, bliver det vel stadig vanskeligere for jer at levere den ønskede vækst de kommende år? ”Vores målsætning er, at vi fortsat skal være i stand til at vokse vores toplinje, som vi har gjort hvert eneste år siden 90’erne. En virksomhed, der ikke er i stand til at vokse på toplinjen, stagnerer jo. Vi har et samlet bankmarked, hvor økonomien udvikler sig meget afdæmpet. Derfor kan vi kun skabe fortsat vækst på toplinjen ved at kapre markedsandele fra andre banker. Og det bliver stadig vanskeligere, fordi flere og flere banker er på plads med deres kapitalforhold og samtidig ønsker at skabe vækst i forretningen. De fleste banker ønsker jo det samme. Det betyder også, at vi kommer til at se markant skærpet konkurrence, fordi vi kæmper om de samme kunder og det samme marked. Det ses også ved, at rentemarginalen fortsat er under pres.”

Hele fremgangen i Q1 basisresultatet kommer fra handelsindtjening (især aktiehandel) og sektoraktier. Vurderer du, at der er tale om varige indtægtsløft? ”Vi betragter begge poster som en del af den lø-bende basisindtjening. Sektorindtægterne kommer jo fra BankInvest og fra de løbende indtægter fra realkreditudlån. Men det viser også, at den afgø-rende udfordring er at skabe vækst på toplinjen i selve bankforretningen. Lige netop det, er det, jeg for tiden anvender allermest tid på.”

Det bliver vel vanskeligt at skære mere i omkostningerne? ”Omkostningsprocenten har vi nedbragt ved at vokse mere på indtægtssiden end på udgiftssiden. Men vi har faktisk ikke skåret i omkostningerne for at opnå den lave omkostningsprocent. Vi har til gengæld omlagt organisationen ved at udnytte ny teknologi til at effektivisere basale forretningsfunktioner – for i stedet at anvende flere ressourcer på offensive tiltag. De skal være med til at sikre vækst på toplinjen.”

Hvad er jeres strategiske retning? Mere fokus på privatkunder, mindre på nicher indenfor erhverv? Eksempelvis er jeres udlånsandel til vindmøller det seneste år skåret fra 17 til 12 procent af de samlede udlån? ”Historisk har risikoen på vindmølleudlån været meget lav, og vi har ikke haft tab på dem. Det, vi løb ind i sidste år, var en meget lav elpris, der presser rentabiliteten, og i Tyskland er konkurrencen om den type udlån blevet meget hård. Endelig er der blevet indfriet lån, efter frasalg til pensionskasser. Jeg kunne godt se for mig, at andelen af udlån til private kommer til at stige yderligere. Men vi er stadig åbne for erhvervslån, hvis vi kan finde de rigtige kunder med en passende kreditrisiko.”

Fortsat ekspansion i nicher
I skriver, at I er opsøgende med henblik på ekspansion også nationalt og i nicher. Er der særlige felter, hvor I sætter foden ekstra hårdt på speederen? ”Vi sætter fortsat mange kræfter ind for at kapre formuende kunder eksempelvis i Nordsjælland og Århus. Blandt andet forsøger vi at få vores kunder dér til at anbefale os til venner og bekendte. I dag udgør nichekoncepter ca. halvdelen af vores balance, og den andel tror jeg kommer til at stige de kommende år. Alene fordi vi i det vestjyske lokalområde har en markedsandel på ca. 50 procent, er det vanskeligt at hente væksten her. Så det kan ikke trække væksten alene.”

Hvor skal I så især hente den fremtidige vækst? Planlægger I at gå ind i nye nicher? ”Både ja og nej. Vi overvejer sådan set hele tiden, om der er nye områder, som virker fornuftige. Det afgørende er, at vi er kreditmæssige trygge ved det, vi gør. Og det skal leve op til den cost/income ratio, vi har, så det passer ind i bankens DNA. Og så skal vi helst kunne administrere det ud af vores hovedkontor, understøttet af de lokale afdelinger, som vi ser som en slags fremskudte forposter. Vi kunne godt overveje endnu en forpost efter samme model, men ikke i 2017.”

Er det tilstrækkeligt til at skabe den fremtidige vækst, som I går efter? ”Nej, det er det ikke. Der er mange ting, der skal lykkes for at opnå samme vækst, som vi har præ-steret historisk. Vi går ikke efter traditionel vækst ved at åbne afdelinger bredt over Danmark. Det er nok ikke der, vi er stærkest. Det passer ikke til vores type bank.”

Morten W. Langer

 

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: