Del artiklen:

RTX’ regnskab for 2. kvartal bød på en negativ overaskelse i form af en større og uventet omsætnings- og indtjeningstilbagegang. Aktien faldt over 10%, selvom der umiddelbart er en naturlig forklaring på afvigelsen.

Går man et niveau ned i regnskabstallene er det tydeligt, at udfordringerne hos RTX er specifik for den største division, Business Communications, som er den mere skalerbare og hardware-fokuserede del af forretningen.

Ifølge RTX er der tale om en forstyrrelse i forsyningskæden, som er opstået i forbindelse med et skifte af en kinesisk underleverandør. Det har medført en forsinkelse i leverancerne fra marts til april med effekt hele vejen gennem forsyningskæden. Forsinkelsen har ikke skabt væsentlige omkostninger eller problemer i kunderelationen. Til gengæld har den regnskabsmæssige betydning været stor, idet omsætningen fra de ramte leverancer er rykket fra 2. kvartal til 3. kvartal. Det har betydet en større omsætningstilbagegang, som har knækket den flotte vækst og indtjeningskurve hos RTX. Konkret lander omsætningen for Business Communications på 49,7 mio. kr. svarende til en tilbagegang på 29,8% i forhold til 2. kvartal sidste år, som dog også var ekstraordinært godt. Ser vi på tallene for hele 1. halvår er de mere udjævnet, og tilbagegangen er ikke helt så voldsom, som 2. kvartalstallene ellers antyder isoleret set.

Design Services ikke ramt
I den anden division, Design Services, sælger man groft sagt ingeniørtimer baseret på specifikke kundefinansierede udviklingsprojekter. Denne division vokser derfor principielt kun, når man kan ansætte nye ingeniører, og det sker fortsat i et fornuftigt tempo.

I Design Services steg omsætningen i 2. kvartal med 2,5 mio. kr. til 34,4 mio. kr. Det modsvarer en stigning på 8% og lidt mindre (6,4%), hvis man korrigerer for valutakursudviklingen. For 1. halvår steg omsætningen til 68,8 mio. kr. fra 62,2 mio. kr. Det er en stigning på 10,7% og 9,3% efter valutakursreguleringer.

Enlig svale?
Det store spørgsmål er naturligvis, om tilbagegangen var en enlig svale i RTX’ ganske imponerende udvikling. Det er vores opfattelse, at det var en engangsforseelse, og at forsyningskæden igen fungerer. Ved regnskabsfremlæggelsen 4. maj har RTX haft hele april måned at vurdere på, og med en udmelding om, at leverancen blot er ”skubbet” fra marts til april må vi antage, at forsyningskæden nu er mere eller mindre tilbage i normal drift.

Nyt forretningsområde
Der er et andet væsentligt punkt, som vi tager med fra halvårsregnskabet og præsentationen. Tiderne med en flot 2-cifret vækst næsten per automatik er nu i store træk historie. Der skal mere til – alene af den grund, at RTX nu er blevet så stor indenfor sine nicheområder, at der ikke er mange store markedsandele at tage yderligere fra. Derfor vil de historiske vækstrater være svære at leve op til. Det er i denne sammenhæng man skal se RTX’ nyeste tiltag med at investere i egenudviklede produkter. RTX offentliggjorde den 20. marts en ny produktfamilie (headset) i forbindelse med den store CeBIT-messe.

Egenudviklingen øger den forretningsmæssige risiko en smule, fordi RTX investerer et mindre 2-cifret millionbeløb uden at have sikret omsætningen på forhånd. Hidtil har RTX over de senere år i praksis kun udviklet produkter til kunder, når der er indgået aftale om betaling for udviklingen. RTX kan se frem til at få en større bid af kagen, hvis

produkterne bliver en succes. Produkterne kommer til at ligge indenfor high-end gaming (computerspil m.m.) og indenfor kontorløsninger.

Ifølge CEO Peter Røpke vil leverancerne til gaming-headset industrien over de næste 3-5 år have et potentiale på op til 50 mio. kr. årligt i royalty-betalinger, mens potentialet indenfor kontorløsninger er en omsætning på 2-300 mio. kr. årligt. RTX forventer at kunne bogføre den første omsætning på de nye produkter i slutningen af regnskabsåret. (dvs. august/september)

For den offensive investor, som tror på enligsvale historien, er kursfaldet på over 10% en god købsmulighed, med sigte på at 3. kvartalsregnskabet (29. august) vil vise, at der er styr på butikken igen. I en mere overordnet betragtning har aktiekursen mere end indfriet vores kursmål fra december på 150.

Med en dagskurs på 183 er markedsværdien 1,6 mia. kr, og EBIT-2016/17 forventes på 68-75 mio. kr. Vi estimerer et nettoresultatet på ca. 55 mio. kr, og det modsvarer en P/E på 29, hvilket efter vores vurdering ikke levner plads til yderligere forsinkelser eller usikkerhed. Vi vil gerne se lidt flere resultater af den nye strategi, førend vi ud fra en fundamental betragtning kan hæve vort langsigtede kursmål markant fra 150-160 niveauet.

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 183,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 150-160

Læs tidligere analyser af RTX her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: