Det er ingen hemmelighed, at den stemning der har omgærdet NETS siden børsintroduktionen har været entydigt negativ.

Siden første handelsdag har det ikke skortet på historier om nye konkurrenter og Dankortets endeligt, men det synes at ligge noget ude i fremtiden, og har endnu ikke betydet estimatjusteringer af betydning.

Trods de mange negative nyheder, som især har koncentreret sig om MobilePay og dets fremgang, har NETS indfriet de opstillede forventninger til 2016, samtidig med at guidance for 2017 og på det mellemlange sigt ligger helt i tråd med udmeldingerne ved børsintroduktionen. Ikke desto mindre ligger aktien ca. 25% nede i forhold til introduktionskursen på 150.

På det faktuelle plan er der ikke megen forklaring at hente i indtjeningsestimaterne. Datagrundlaget...