Del artiklen:

Det er ingen hemmelighed, at den stemning der har omgærdet NETS siden børsintroduktionen har været entydigt negativ.

Siden første handelsdag har det ikke skortet på historier om nye konkurrenter og Dankortets endeligt, men det synes at ligge noget ude i fremtiden, og har endnu ikke betydet estimatjusteringer af betydning.

Trods de mange negative nyheder, som især har koncentreret sig om MobilePay og dets fremgang, har NETS indfriet de opstillede forventninger til 2016, samtidig med at guidance for 2017 og på det mellemlange sigt ligger helt i tråd med udmeldingerne ved børsintroduktionen. Ikke desto mindre ligger aktien ca. 25% nede i forhold til introduktionskursen på 150.

På det faktuelle plan er der ikke megen forklaring at hente i indtjeningsestimaterne. Datagrundlaget er spinkelt pga. NETS’ korte historik som børsnoteret selskab, og 2017- og 2018-estimaterne er kun justeret marginalt ned de seneste 11 uger. Det kan overraske en anelse, at de mange negative historier ikke har aflejret sig tydeligere i analytikernes indtjeningsestimater, men det fortæller en historie om, at investorerne i nogen grad har taget sorgerne på forskud.

Det fremgik af telefonkonferencen ovenpå årsregnskabet, at ledelsen føler sig ganske komfortable med at nå det udmeldte løft i EBITDA-marginen, som for 2017 lyder på mindst 36%. Forventningen til 2018-19 er de høje 30’ere, hvilket – blev det pointeret – ikke skal forstås som 36, men som 37-38 eller højere.

Ser vi på konsensus fra de 13 analytikere, der dækker NETS, forventes en EPS på 8,26 i år og 8,98 til næste år. Det modsvarer en P/E lige over 13 for 2017 og lige over 12 for 2018. Objektivt set er det bestemt ikke nogen voldsom værdiansættelse for et selskab med en solid markedsposition og udsigt til stabil indtjening de næste par år.

Det store spørgsmål er hvornår konkurrencen bliver intensiveret, og ikke mindst hvornår investorerne forventer at det sker. Vi ser ikke nogen stor downsiderisiko ved den nuværende kurs, men anerkender også det negative sentiment og markedets konstante forsøg på at sende aktien yderligere ned.

Kapitalfonde fanget

Kursudviklingen i resten af 2017 afhænger efter vores vurdering meget af, om der kommer til at ske noget med de to kapitalfonde Bain og Advents resterende aktiepost på 39,9%. Den obligatoriske lock-up periode på 6 måneder fra børsintroduktionen er udløbet for få dage siden, og fondene er således frie til at sælge flere aktier. Normalt vil fondene søge at komme ud af en børsnoteret aktie hurtigst muligt.

Fondene og NETS har efter børsfloppet et tillidsproblem med markedet, og der er næppe nogen stor lyst blandt investorerne til at købe NETS-aktien voldsomt op i kurs, velvidende at et lurende udsalg venter om hjørnet.

Omvendt vil et for hurtigt exit omkring dagens lave kursniveau også sende meget forkerte signaler, som vil tære kraftigt på fondenes omdømme og for alvor sætte spørgsmålstegn ved timingen og værdiansættelsen af NETS-noteringen. Omdømmet er også vigtigt i forhold til fondenes fremtidige børsnoteringer af andre porteføljeselskaber.

NETS guider fortsat en organisk vækst på 5-6%, så der er alt andet lige et stykke vej, førend NETS vil kunne opleve decideret tilbagegang i forretningen. Vores afventede holdning til aktien afspejler sig i vort kursmål på 110-125 på 6 måneders sigt.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 112 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 110-125

Læs tidligere analyser af NETS her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

Del artiklen: