Kan SimCorp hente ordrer i en corona-verden?

SimCorps 2. halvår handler om ordreindgangen, og i år har corona i særlig grad har sat fokus på dette emne. Resten af organisationen ser ud til klare corona med bravour, men kan man også hente ordrer hjem til at fortsætte vækstrejsen?

SimCorps egen forventning fra maj om en organisk vækst på 0 +/-5% blev fastholdt i halvårsregnskabet, ligesom 2020-forventningen til EBIT-graden også blev fastholdt.

Intervallet dækker over usikkerhed om ordreindgangen, der naturligt nok ser ud til at have været underdrejet under corona. Det er dog svært at konkludere noget ud fra de faktuelle tal, da ordreindgangen historisk kan svinge meget fra kvartal til kvartal. Vi har derfor nærmest kun SimCorps egne ord at forholde os til.

På telefonkonferencen blev der talt lidt om coronaens effekt på ordreindgangen. Der blev ikke svaret direkte ja til at nye ordreforløb eller salgsprocesser er startet op efter at verden lidt populært sagt blev virtuel. Det tolker vi i retning af, at svaret herpå nok stadig er nej.

Det var også tydeligt, at flere salgsprocesser groft sagt er blevet forsinket, fordi kunderne ikke, så hurtigt som SimCorp troede, kunne få alt på plads og afklaret internt i en virtuel eller semivirtuel verden. Det er således ordrer, som man egentlig havde forventet ville falde på plads i 2. kvartal og var klar til at underskrive. Det skete så ikke, og de må derfor antages at være linet op for 3. kvartal eller 4. kvartal.

I Nordamerika er der også en god pipeline af mulige ordrer, som dog ikke er så langt i processen, og som der derfor er stor usikkerhed omkring i forhold til 2020. Man lod forstå, at disse mulige ordrer nok afgør i hvilken ende af intervallet for årets organiske vækst man lander.

Coronafordele og ulemper
Det virtulle salgsmiljø giver udover rejsebesparelser en række tids- og ressourcemæssige fordele, forstået på den måde, at de mange sparede flytimer giver eksperter og salgsfolk mulighed for at møde mange flere og forskellige kunder end normalt.

Læs også:  Chr. Hansens nye strategi øger usikkerheden

De manglende ansigt-til-ansigt møder er naturligvis den store ulempe, og CEO sagde – måske som en lille advarsel – at man stadig mangler at nå over målstregen i den nye verden. Med andre ord lurer der en usikkerhed om, hvorvidt der er en ordretørke på vej, hvis der er nye nedlukninger på vej.

I forhold til hvordan den øvrige – og væsentligste – del af organisationen har klaret nedlukningen er billedet klart positivt. Projekter – også af den mere komplekse slags – er færdiggjort og overleveret uden væsentlige problemer, og effektiviteten har der ikke heller ikke været noget at udsætte på. Vi er nu så langt inde i corona-perioden at virksomhederne også begynder at få større indikation og forståelse af, hvilke langsigtede konsekvenser der er i spil. For SimCorp viser det sig ikke overraskende, at corona har skubbet til digitaliseringen og herunder også til konverteringen til cloud.

Med SimCorps egne ord har det ganske enkelt accelereret de eksisterende markedstrends, og her står overgangen til cloud som det mest centrale for de kommende år. På det område kan SimCorp siges at være i proces, men langt fra i mål.

Beskeden effekt på konsensusestimater
Ser vi på konsensusestimaterne er der ikke den store frygt for, at corona har nogen permanent negativ effekt på forretningen, og den ses i stedet som nærmest en engangsfornøjelse i 2020.

Halvårsregnskabet fra SimCorp har ikke medført de store ændringer i konsensusestimaterne endnu. I hvert fald ikke på omsætningen, som jo i udgangspunktet er det klareste tegn på aktiviteten og en indikator for timingen for et vækstcomeback. For 2020 er estimaterne for omsætningen sænket med 7% siden marts, og der er ikke ændret herpå efter halvårsregnskabet. Det samme er tilfældet for 2021 og 2022, hvor omsætningsestimaterne ligger 5% lavere siden marts og også her uden ændringer frem til nu.

Billedet er lidt anderledes, når det kommer til estimaterne for indtjeningen per aktie (EPS). Her har analytikerne tilsyneladende taget vel imod den forventede effekt af de omkostningstiltag, som SimCorp iværksatte i starten af corona-krisen.

Læs også:  Er der ekstern funding til Bavarians Covid-19 vaccine?

Her er det overordnede billede nemlig, at EPS-estimaterne for i år og for 2021 og 2022 ligger lavere end før corona, men at de dog er løftet på helt kort sigt. Eksempelvis ligger EPS-estimatet for i år på 2,21 euro per aktie eller 14% lavere end i marts, men det er 4% højere end for 10 uger siden.

Ifølge estimaterne fra februar lige efter årsregnskabet skulle omsætningen vokse med 36 mio. euro fra 455 mio. i 2019 til 491 mio. euro i 2020. Det bliver ikke tilfældet, og 2020 kan nu mere eller mindre betragtes som et tabt år vækstmæssigt. Estimatet for 2020 er sænket til 454 mio. euro, hvilket er en flad udvikling i absolutte tal og en mindre tilbagegang organisk. 2020 konsensus ligger således helt præcist midt i SimCorps interval på minus 5% til plus 5% organisk vækst.

Efter 2020 viser konsensus, at væksten vender tilbage til det hidtidige niveau på 9% om året. I absolutte tal ligger omsætningen i 2021 og 2022 nu ca. 30 mio. euro lavere end i februar, hvilket kan sammenlignes med ændringen på 36 mio. euro for 2020. Groft sagt er billedet altså, at 2020 er en hviledag, hvorefter vækstrejsen mod tinderne forventes at fortsætte helt, som det tidligere var planen. Vi har efter halvårsregnskabet kun set ganske få ændringer af kursmål og anbefalinger. Førstnævnte ligger fortsat i underkanten af 700 målt på medianen. Med aktuel kurs tæt på 800, som også var toppen inden corona, og en P/E for 2021, der nærmer sig 40, har vi stadig svært ved at se, hvad der for alvor skal sende aktien højere.

Der er ikke udsigt til nogen positiv ændring af det generelle vækstbillede i nær fremtid. Vi fastholder vort kursmål på 650 i lyset af risikoen for skuffelser.

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet 776,00

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr) 650,00

Læs tidligere analyser af SimCorp her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her