Regnskabet for 3. kvartal var ikke kønt, og indeholdt udover en nedjustering også en ny strategiplan, som pænt sagt var kedelig og uden konkrete finansielle målsætninger. Trods sin stærke base er vækstudsigterne på indtægtssiden ikke gode, og de vil være en fortsat hæmsko for aktien indtil et stigende renteniveau kan løfte hele sektoren.

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal var ikke opmuntrende læsning for aktionærerne i Sydbank. Ej heller bød strategiplanen for de kommende år på spændende løsning eller finansielle målsætninger, udover at man vil præstere en egenkapitalforretning i top 3. De øvrige elementer var nærmest standardelementer i form af et fokus på tilfredse kunder og medarbejdere.

Navnet ”En stærkere bank” henviser til bankens solide...