Den kommende tid vil markedet lure på, om opfattelsen af det globale opsving alene er baseret på luftige tillidsindikatorer og på bløde tillidsmålinger.

Vigende tro på Trumps politiske effektivitet har allerede presset aktierne ned og obligationskurserne op.

Der er klart vigende tillid til Donald Trumps politiske effektivitet og hans evne til at gennemføre de lovede skattelettelser og infrastrukturinvesteringer, som er en stor del af forklaringen på de seneste måneders Trump-rally. Forleden nåede erkendelsen af Trumps tvivlsomme gennemslagskraft i kongressen markederne, som mistede en del af pusten.

Det er vigtigt for den fortsatte tro på, at den globale økonomi er på vej ind i et selvbærende opsving, at det meget snart bekræftes af de hårde, makroøkonomiske...