Del artiklen:

Den kommende tid vil markedet lure på, om opfattelsen af det globale opsving alene er baseret på luftige tillidsindikatorer og på bløde tillidsmålinger.

Vigende tro på Trumps politiske effektivitet har allerede presset aktierne ned og obligationskurserne op.

Der er klart vigende tillid til Donald Trumps politiske effektivitet og hans evne til at gennemføre de lovede skattelettelser og infrastrukturinvesteringer, som er en stor del af forklaringen på de seneste måneders Trump-rally. Forleden nåede erkendelsen af Trumps tvivlsomme gennemslagskraft i kongressen markederne, som mistede en del af pusten.

Det er vigtigt for den fortsatte tro på, at den globale økonomi er på vej ind i et selvbærende opsving, at det meget snart bekræftes af de hårde, makroøkonomiske nøgletal. Tillidsindikatorerne, som antageligt langt hen ad vejen har været baseret på Trumps førvalgs-meldinger, kan derfor meget hurtigt falde tilbage, og det kan udløse en selvforstærkende opbremsning.

Økonomisk Ugebrevs Konjunkturbarometer for den Globale Økonomi viser stadig positive takter for udsigten fremad, selvom flere signaler er blevet nedjusteret i denne opdatering. Oliepriserne falder nu tilbage, det samme gør containerraterne, og som nævnt begynder aktiemarkederne også at vise en vigende tendens, efter de seneste måneders eufori. Selvom de amerikanske tillidsindikatorer antyder et bragende økonomisk opsving, er de hårde data stadig mere afmålte. Eksempelvis Atlanta FED måling på faktiske nøgletal ligger fortsat underdrejet, efter at en stribe skuffende nøgletal har banket den forventede Q1-vækst i USA ned fra over 3 procent i starten af kvartalet til nu 0,9 procent. Vi bemærker også, at målingen fra ECRI på det seneste er faldet lidt tilbage. Ikke desto mindre skriver ECRI i en analyse , at analysehuset venter flere renteforhøjelser i år, end markedet gør.
Samlet set synes billedet for tiden at være meget mudret omkring udviklingen i den amerikanske og globale økonomi. At der er taget noget krudt ud af de amerikanske vækstforventninger, vidner udviklingen i den amerikanske obligationsrente klart om. Den tiårige amerikanske statsrente er på to uger dykket fra over 2,6 procent til lige over 2,4 procent. De meget vedholdende forventninger om stigende korte renter har siden november sidste år kun i meget begrænset omfang smittet af på obligationsrenterne.

Eksempelvis kom der fredag nye data for ordreindgangen efter varige forbrugsgoder, som igen viste en flad udvikling. Tilsvarende viste ordreindgangen efter kapitalgoder (excl. fly) et fald på
0,1 procent, mod en tilsvarende stigning i forrige måned. Ordreindgangen efter kapitalgoder anses for at være en god indikator for erhvervslivets investeringer i udstyr og maskiner.

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer

se tabel “Globalt Konjunktur Barometer: De vigtigste internationale konjunkturindikatorer” her

Del artiklen: