Del artiklen:

Forventninger om fremgang i dansk økonomi drevet af privatforbrug og/eller erhvervslivets investeringer smuldrer. Ingen bedring i danskernes afdæmpede syn på forbruget. Og industriens investeringsforventninger styrtdykker.

Det kan godt være, at det økonomiske opsving er ved at bide sig fast i europæisk økonomi. Men det er meget vanskeligt at se de store positive afsmitninger i dansk økonomi. Som vi gennemgik i den seneste udgave af Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for Dansk Økonomi, peger alle signaler i retning af en meget afdæmpet udvikling i danskernes privatforbrug. Det bekræftes både af udviklingen i dankortomsætningen og DS-data for detailhandelsomsætningen.

I denne uge kom så nye data fra DS for danskernes forbrugertillid : Godt nok steg den samlede forbrugertillid, men danskernes lyst til at købe varige forbrugsgoder skred for fjerde måned i træk.

Vi har de seneste måneder påpeget, at datapunkterne omkring udviklingen i erhvervslivet var ekstremt volatile. Det har været vanskeligt at afkode den underliggende trend, altså om den var på vej fremad i forlængelse af de mere positive vinde for europæiske økonomi. Selve industriproduktionen udvikler sig nogenlunde positivt, men især trukket frem af medicinalindustrien, hvis man ser på en seks måneders horisont.

I den seneste melding fra DS hedder det, at ”Den samlede industriproduktion steg 0,8 pct. fra januar til februar. Fremgangen kom efter et fald på 4,9 pct. i januar og en stigning på 1,7 pct. i december. Sammenlignes perioden december-februar med de foregående tre måneder, gik den samlede industriproduktion frem med 4,1 pct. Trenden stiger fortsat, selvom der har været store udsving i produktionsindekset i sidste halvdel af 2016.”
Det er imidlertid stærkt bekymrende, at industriens investeringsforventninger nu ser ud til at falde markant tilbage. Danmarks Statisk måler løbende industriens forventninger til investeringsniveauet. I den netop udmeldte måling nummer to for 2017 (marts 2017) er scoren minus seks, og den tilsvarende måling nummer to har ikke været negativ de seneste seks år. Samtidig plejer måling to i marts at være meget mere positiv end måling nummer ét, som gælder for oktober året før.

DS skriver: ”Investeringsforventningerne for 2017 i de fire industrisektorer er justeret en del siden første måling i oktober sidste år. Investeringsgodeindustrien forventer i marts-målingen en stigning i investeringerne på 5 pct. i forhold til 2016, hvor man i oktober-målingen forventede en stigning på 20 pct. Mellemproduktindustrien nedjusterer markant til et fald på 4 pct. i anden måling fra en forventet vækst på 27 pct. i første måling.” Videre skriver DS: ”Blandt industriens branchegrupper steg produktionen især i tekstil- og læderindustri samt møbel og anden industri mv., som havde fremgang på hhv. 10,5 og 6,3 pct. i februar.”

læs hele udgivelsen her
Morten W. Langer

 Dansk konjunktur barometer kan ses her

 

Del artiklen: