Del artiklen:

Økonomisk Ugebrevs Konjunktur Barometer viser nu et solidt opsving for dansk økonomi, og det stærkeste i flere år. Privatforbruget stiger markant, fremgangen i industriproduktionen har bidt sig fast, antal ledige kontorkvadratmeter falder, men boligmarkedet er overophedet.

Meget tyder på, at dansk økonomi nu er på vej ind i et solidt opsving. En stribe af de indikatorer, som indgår i Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for dansk økonomi, viser nu solid fremgang. Scoren stiger hele 0,6 point, så den samlede score ryger op på 0,9 – i det samlede udfaldsrum mellem plus to og minus to.

Hele seks af de ti signaler viser fremgang på de opdaterede data fra marts/april. Kun aktiviteten indenfor byggeri og anlæg synes at bremse en smule op. Mest overraskende er indikationen på, at danskerne nu langt om længe begynder at træde på forbrugsspeederen.

Dankortomsætningen steg i april med hele otte procent, hvilket indikerer en fremgang i privatforbruget på ca. 3-4 procent. Netop detailhandelsomsætningen har ellers ligget bemærkelsesværdigt fladt de seneste måneder. Historierne om vækst i europæisk økonomi, udeblevne negative effekter af Brexit og fortsat stigende beskæftigelse kan have fået danskerne til at give mere slip. Også erhvervslivet, herunder både industrien og serviceerhvervene , viser gode takter. Især industrien ser ud til at bide sig fast på et højere aktivitetsniveau, efter solid fremgang i 4. kvartal 2016.

Andre stærke signaler, der underbygger billedet af et bredt funderet opsving, er også et markant stigende bankudlån til erhvervsvirksomheder. Fra februar til marts steg udlånet, ifølge Nationalbankens tal, med hele 14 mia. kr. – fra 340 mia. kr. til 354 mia. kr. Og selvom marts måned historisk har ligger pænt højere end de øvrige måneder, synes der at være mere fremgang end de sædvanlige sæsonudsving.
Ifølge Ejendomstorvet (det tidligere Oline) er antallet af ledige kontorkvadratmeter i Hovedstaden dykket markant i årets 1. kvartal. Den positive udvikling fra sidste kvartal 2016 er således fortsat med øget styrke, og det afspejler antageligt også den gunstige udvikling i erhvervslivet generelt. Data fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex viser, at annoncesalgsudviklingen i marts var flad i forhold til samme måned sidste år, efter et markant fald i februar på 15 procent. En flad udvikling må anses som en positiv udvikling, i et annoncemarked, hvor især dagbladene fortsat mister stor annonceomsætning til de digitale medier.

Størst bekymring om udviklingen i dansk økonomi bør nu være omkring udvikling i boligpriserne, især på ejerlejligheder og projektlejligheder, som begynder at vise tegn på, at prisboblen er ved at springe. Mens huspriserne fortsætter med at stige, ifølge Homes husprisindeks , tegner der sig et lidt mere mudret billede for lejligheder.

læs hele udgivelsen her
Morten W. Langer

Del artiklen: