Del artiklen:

Sydbank fremlagde i midtugen et regnskab for 1. kvartal med en egenkapitalforrentning helt i den høje ende. Samlet set var regnskabet dog ikke godt nok til at tilfredsstille investorerne, som sendte aktien et par procent ned.

Egenkapitalforrentningen for Sydbank på 15,5% er bedre end samtlige de 3 storbanker (Nordea, Danske Bank og Jyske Bank), der også har fremlagt kvartalstal for nylig. Kun lillebror Spar Nord kunne præsentere et lignende annualiseret afkast af egenkapitalen i årets første kvartal.

Forklaringen på den lunkne modtagelse af det pæne resultat skal sandsynligvis findes i 2 forhold:
1. Nettorenteindtægterne fortsatte den flade – til svagt faldende – udvikling.
2. De mere ”ustabile” poster som handelsindtjening og beholdningsindtjening var store bidragsydere til resultatfremgangen.
Det er en fremgang i den økonomiske samfundsaktivitet, og/eller en rentestigning, der skal til for at øge indtjeningen for alvor, for også hos Sydbank står toplinjen meget stille, og der er pres på udlånsmarginalen og hård konkurrence om udlånet, som dermed heller ikke vokser. Gebyrudviklingen opvejer presset fra nettorenteindtægterne, men også kun lige nok til, at udviklingen i basisindtjeningen faldt en smule i kvartalet og forventes at være flad for helåret.

Sundere erhvervskunder
Nedskrivningerne er på et meget lavt niveau, men 1. kvartal kunne med 11 mio. kr. dog ikke leve op til
4. kvartal 2016, hvor Sydbank tilbageførte 27 mio. kr. i alt. Det er dog ganske små marginaler, der bliver flyttet rundt på. I 1. kvartal var nedskrivningerne på 1 basispoint (0,01%) mod 4 basispoint i 1. kvartal sidste år, og minus 3 basispoint i 4. kvartal 2016. Trods bedringen forventer banken fortsat et nedskrivningsniveau på niveau med sidste år, dvs. 87 mio. kr. Det kan synes noget konservativt, men der skal kun ganske små udsving til for at rykke nedskrivningerne i den forkerte retning, når de allerede er på et meget lavt niveau.

Omkring nedskrivninger og kreditbonitet er det endvidere værd at bemærke, at bankens risikovægtede aktiver faldt med 3 mia. kr. i løbet af kvartalet. 1,4 mia. kr. stammer fra en reduktion i markedsrisikoen, mens 1 mia. kr. stammer fra et fald i kreditrisikoen fra 41,7 mia. kr. til 40,7 mia. kr. Faldet i kreditrisikoen kan primært henføres til erhvervskunder i generel bedring. Det betyder at virksomhederne rykker op i en bedre ratingkategori, hvilket får den konsekvens, at udlånet vægter mindre, når banken skal opgøre sine kapitalforhold og solvensbehov. En mindre negativ effekt er, at kunderne efterfølgende står med en (berettiget) forventning om bedre kreditvilkår. Det forklarer i øvrigt en del af presset på nettorenteindtægterne.

Sektoren styrer kursen
Kursmæssigt følger Sydbank godt med de 3 andre storbanker, og det er svært at se, hvad der for alvor skal kunne skille banken positivt ud fra mængden, udover lidt rygtesnak om Sydbank som overtagelsesmål. På nøgletallene ligger bankerne uhyre tæt, men Sydbank er en smule bedre målt på P/E for både 2017 og 2018. Alt i alt er vi ikke bekymrede over kursen, men man skal dog heller ikke underkende, at sektoren har haft et meget flot forløb i lang tid. Aktien har indfriet vores kursmål på 210-220, og vi stiler nu efter det kursmål på 260-280, som vi angav sidst under forudsætning af en bredere opgang i finanssektoren. Kursmålet modsvarer den tidligere kurstop fra 2015.

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 236,50 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 260-280

Læs tidligere analyser af Sydbank her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

 

 

 

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: