Del artiklen:

Copenhagen Benchmark (CB) kæmper for at genvinde den tabte styrke. Men det er endnu ikke klart, om kampen kan vindes.

Midt i november røg aktiemarkedets styrke helt i bund. Nederste figur i højre spalte viser, hvordan RSI14-grafen efter en lang sidelæns bevægelse til sidst faldt ud af det positive interval 40-80.

Efter sådan et fald er det helt naturligt, at markedet reagerer med en modsat bevægelse. Der er trods alt tale om et brud med en efterhånden langvarig tradition, og det accepterer man ikke bare uden videre.

Det er i det lys vi skal se stigningen i RSI14 fra niveauet 25-30 til den aktuelle værdi på 42. Der er ikke nødvendigvis tale om en annullering af den negative stemning, men måske blot en udsættelse af det næste skridt nedad.

Vi ser det samme mønster på de øvrige figurer, hvor CB først falder ganske betydeligt, for så at genvinde en del af styrken.

Eftersom faldet både var markant i sig selv, og derudover også sendte CB ned under en støttelinje i 1460, er det endnu mere naturligt, at markedet ikke blot accepterer faldet.

Det er også værd at bemærke, at selvom CB ikke længere ligger så langt nede som ultimo november, så ligger CB stadig under både det korte og mellemlange glidende gennemsnit. Selvom vi har oplevet en generel stigning i nogle dage, har den altså ikke været tilstrækkelig til at løfte CB tilbage i en optrend.

På den baggrund advarer vi mod, at man tillægger den tilsyneladende genvundne styrke på aktiemarkedet for stor betydning. Det kan stadig blive en vanskelig december for aktiekurserne.