16 pensionskasser ejer aktier i 21 kontroversielle selskaber

16 af 18 undersøgte danske pensionsselskaber ejer aktieposter i internationale selskaber, som Den Norske Oliefond, verdens største statsejede investeringsfond, siger nej til af etiske grunde. En stribe danske pensionsselskaber er langt mere moralsk tolerante end deres norske kollega. Det kan have afkastmæssige konsekvenser at ekskludere, vurderer tidligere ansvarlighedschef i pensionsbranchen.

16 af 18 undersøgte danske pensionsselskaber ejer aktieposter i 21 globale selskaber, som den Norske Oliefond ikke finder det etisk forsvarligt at være positioneret i eller har sat på observationsliste for ikke at leve op til krav, fonden gennem sit aktive ejerskab har formuleret overfor selskaberne. Den Norske Oliefond anses for at være standardsættende for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Kun top 100 aktielisterne i Alm. Brand og AP Pension flugter etisk med Den Norske Oliefonds standarder.

Af de 21 ekskluderede selskaber har Den Norske Oliefond ekskluderet 15 på grund af fundamentale etiske principper, som fonden har besluttet. Selskaberne er altså ekskluderet af produkt-baserede årsager, fordi de er i brancher som fonden af princip ikke investerer i. Det drejer sig om tobaksproducenter – fx Philips Morris og British American Tobacco samt kulbaserede energiselskaber – fx amerikanske DTE Energy Company og Hong Kong baserede CLP Holdings.

Fravalg ud fra konkrete begrundelser

De resterende seks selskaber er fravalgt med konkrete begrundelser, der adskiller Den Norske Oliefonds etiske vurdering fra en række danske pensionsselskabers vurderinger: Det indonesiske konglomerat Astra International, som DIP har investeret i, og det brasilianske energiselskab Petroleo Brasileiro, som LP Pension har investeret i, er på Den Norske Oliefonds observationsliste for hhv. miljøskadelige aktiviteter og korruption. Ifølge Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer hos DIP, viser deres ESG-screening ingen udfordringer med Astra International.

Den Norske Oliefond placerer et selskab på observationslisten ved tvivl om, hvorvidt betingelserne for udelukkelse er opfyldt, eller om der er usikkerhed om den fremtidige udvikling. Den Norske Oliefond ekskluderer fire selskaber som følge af misconduct – dvs. selskaber, som de gennem aktivt ejerskab vurderer værende uetiske – men som Danica, DIP og LP Pension altså omvendt finder moralsk forsvarligt.

Eksklusion af Walmart

Mest velkendt er den amerikanske detailkæde Walmart, der er ekskluderet for alvorlige krænkelse af menneskerettigheder også af en række danske banker og pensionsselskaber. Danica opretholder investeringen i Walmart, ligesom man i aktieporteføljen finder det britisk-australske mineselskab Rio Tinto, der af Den Norske Oliefond er ekskluderet for miljøbelastende aktivitet. Rio Tinto har øvrigt den tidligere Mærsk CFO, Jakob Stausholm, som finansdirektør.

DIP og JØP har investeret i det canadiske guldmineselskab Barrick Gold, der i Norge er ekskluderet. ”Vi er opmærksomme på de udfordringer, der er med Barrick Gold Corps miner. Vi monitorerer løbende selskabets aktiviteter og er i dialog med selskabet om blandt andet negativ påvirkning på miljø og mennesker, der bor i området omkring Porgera-minen,” oplyser Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i DIP og JØP. LP Pension, PFA og Pensam har positioner i det amerikanske energiselskab Duke Energy, der også er ekskluderet af Den Norske Oliefond for miljøskadelige aktiviteter. En række andre danske banker og pensionsselskaber har vurderet det samme, fx Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) og MP Pension.

”Specifikt for Duke Energy gælder, at de i 2018 publicerede en 2 graders rapport, der beskriver de strategier selskabet ønsker at have fokus på, for at sænke udledning af drivhusgasser. Siden 2012 er deres andel af kul i energiproduktionen faldet fra 41% til 33%. Det er den form for udvikling og analyse vi, i PFA, mener er det mest relevante at benytte når vi gerne vil sikre os, at de selskaber vi investere i, bevæger sig i en mere bæredygtig retning, siger CFO Anders Damgaard fra PFA.

Også selskaber med relationer til produktion af atomvåben deler vandene. Danica, DIP, Industriens Pension, Lægernes Pension, TopDanmark, Skandia og PBU har investeret i selskaber, som andre ekskluderer. ”Pædagogernes Pension har ikke forbehold overfor Safran, da atomvåben ikke er en del af vores eksklusionsgrundlag, og Danmark har ikke tilsluttet sig FN-konventionen fra 2017 om forbud mod atomvåben,” oplyser ESG-ansvarlig hos PBU Rasmus Juhl Pedersen.

Det kræver mange ressourcer for pensionsselskaberne at orientere sig i alle selskaber og de værktøjer som ESG-screeningselskaberne tilbyder, er mange gange ikke fyldestgørende.

”Det er vigtigt at understrege der i mange tilfælde ikke kun er én sandhed, hvilket også er en af grundene til der i blandt investorer er en stor forskel på, hvilke selskaber, som investorerne ekskluderer,” siger Pelle Pedersen, der er tidligere Head of Responsible Investment hos PKA og i dag arbejder som konsulent indenfor Impact investeringer. Han er senest udpeget medlem af det Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans under Finans Danmark.

Han vurderer desuden, at ”Ekskluderer man ét selskab har man åbnet porten for at skulle ekskludere en række andre selskaber. Dette kan også være en af grundene til de fleste globale investorer ikke ekskluderer banker på trods af bevidste kriminelle aktiviteter,” siger Pelle Pedersen.