Finanstilsynets direktør Jesper Berg vurderer, at der er grund til at kigge de gældende ansvarsregler for ledelser i finansielle virksomheder efter i sømmene. Ikke mindst i lyset af de foreløbige erfaringer fra retsopgøret efter bankkrisen.

ØU: ”I din præsentation for Folketingets Erhvervsudvalg lyder et bullit ”reglerne er vanskelige at anvende i praksis, de er ikke konkrete, så der er høj grad af skøn. Og derfor er det vanskeligt at løfte bevisbyrden” Og så kommer du med forslag til stramninger, man kan overveje?” JB: ”Det er et politisk valg om man vil stramme reglerne. Hvis man vil stramme reglerne, skal man opstille klarere krav til bankledelserne, så det er meget klart og præ-cist, hvad de har af ansvar. Ved en præcisering af kravene bliver det lettere...