Formandsrating 2019: Efter nogle år med dårlige ratings får Carlsbergs formand i år endelig anerkendelse for den transformation af virksomheden, der er sket i hans tid. Men Flemming Besenbacher lægger i dette interview ikke skjul på, at han skulle op ad en stejl lærekurve, inden det kom så langt. Som noget meget usædvanligt overtog han formandsposten i et stort børsnoteret selskab uden nogen væsentlig erhvervserfaring i bagagen.

Aktiemarkedet har traditionelt haft det svært med Carlsberg. De restriktioner, som stifterne lagde ind i ejerskabet, har ikke harmoneret godt med tanker om shareholder value. Aktiemarkedets mishag har fundet konkret udtryk i bedømmelsen af formanden, og den nuværende, Flemming Besenbacher, er heller ikke vant med gode placeringer i Økonomisk...