Dansk verdensklasse, men governance en black box

Anmeldelse: I virkeligheden er det et gigantisk paradoks. Flere af de allerstørste danske privatejede selskaber rapporterer om klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar på verdensklasseniveau. Men hvordan de driver virksomheden, altså deres Corporate Governance, er en total black box.

LEGO Group har en fremragende rapportering blandt verdens bedste omkring socialt ansvar med fokus på brandet, responsibility, produkter og kreativ leg i en 80 siders rapport om responsibility, og den danske legetøjskoncern har fået stribevis af udmærkelser og kåringer for sin unikke rapportering.

Men hvis man søger information om koncernens selskabsledelse, og hvordan den indretter sig ledelsesmæssigt, risikostyringsmæssigt, omkring bestyrelsesarbejdet og om andre relevante forhold relateret til god selskabsledelse er rapporteringen en black boks. Hverken i årsrapport, i andre rapporter eller redegørelser eller på hjemmesiden findes information om den måde, den ellers meget store danske virksomhed indretter sig på.

I årsrapporten oplyses kun ét sted noget omkring ”governance”, og det er under et afsnit, hvor det forklares, hvad man gør for nye medarbejdere. Det oplyses, at “due to the significant intake of new employees, it is of the utmost importance to the company that new employees are carefully on-boarded with a focus on the Group’s cultural foundation, governance approach and strategic outlook.” Altså: Nye medarbejdere får en grundig redegørelse om LEGO koncernens governance approach, som der dog ikke oplyses noget som helst om andre steder. Det er rigtigt, at LEGO Fonden aflægger grundige redegørelser om god fondsledelse, men det er en selvstændig ”virksomhed”, der kun ejer en tredjedel af selve LEGO Gruppen.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at LEGO har fokus på god selskabsledelse, der bliver blot ikke kommunikeret herom til omgivelserne og interessenterne. Et forsøg på at beskrive LEGO’s selskabsledelse fremgår af dette essay fra 2015.

Omfattende rapportering fra VELUX Gruppen

Også VELUXGruppen har en omfattende og detaljeret rapportering om samfundsansvar. I en rapport på 62 sider forklares VKR’s ”Approach to CSR”, herunder med overskrifter som ”Better Living enviroments for all” og ”Sustainable products”. En del af VKR gruppen er Dovista Grupen, der i en rapport forklarer om blandt andet tiltag indenfor ”menneske- og arbejdstagerrettigheder”, og anti-korruption. Søgning på VKR koncernen på søgeord ”Governance” og ”Selskabsledelse” giver ingen hits.

I koncerns årsrapport er der i ledelsesberetningen en overskrift med følgende ordlyd ”Samfundsansvar og Corporate Governance.” Men de to beskrivende afsnit under overskriften handler alene om energieffektivitet, miljø, affald, arbejdssikkerhed – og altså ikke et eneste ord om selskabsledelse, og hvordan koncernen drives og ledes. Som et kuriosum kan nævnes, at koncernens bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen af PWC blev kåret som årets bestyrelsesformand. Men det var altså ikke for rapporteringen om god selskabsledelse.

Højt niveau hos Danfoss og Grundfos

Men oplysningskvaliteten er på ingen måde til dumpekarakter hele vej rundt i de store private selskaber. Tværtimod er der et meget højt oplysningsniveau hos Danfoss, der leverer en fuld redegørelse på linje med de største børsnoterede selskaber.

Også Grundfos har en bred palette af redegørelser relateret til sustainability og endda en 30 siders redegørelse med beskrivelse af koncernens forskellige politikker. Fondsgovernance beskrives i ejerfonden, som ejer under 90 procent af det operative selskab, Grundfos Holding.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her