Danske revisorer berøringsangste omkring ”key audit matters”

2018 var år to for revisors udvidede revisionspåtegning med de såkaldte key audit matters, som skal redegø-re for de vigtigste problemfelter og usikkerheder i den lovpligtige revision i børsnoterede selskaber. Meget tyder på, at de danske revisorer er på en læringsrejse, og at de især skal fokusere på at blive mere konkrete med beløbsangivelser. Professor i revision foreslår, at de danske revisorer lader sig inspirere af udlandet.

En undersøgelse af revisors beskrivelse af key audit matters i deres revisionspåtegning på tværs af en række EU-lande indikerer, at danske revisorer er mindre konkrete i deres beskrivelse af usikkerhederne end revisorerne i de fleste andre EU-lande. I en kandidatafhandling med titlen ”Rapporteringen af Key Audit Matters i Big4 på tværs af...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her