Danske selskaber lukkede om globale skatteforhold

De fleste danske Top 100 virksomheder skal i henhold til dansk lov detaljeret rapportere til myndighederne om land-for-land skattebetalinger. Oplysningerne vurderes tilsyneladende at være så ømtålelige, at samtlige ledelser i de største danske virksomheder benytter retten til at gemme informationerne væk for offentligheden, viser gennemgang.

Større danske selskaber med en koncern-omsætning på mere end 5,6 mia. kroner skal land-for-land rapportere om skatteindbetalinger til myndighederne. Loven kræver, at virksomhederne indrapporterer alle relevante skattedetaljer i de lande, hvor virksomheden er aktiv.

Men ingen af de næsten 100 virksomheder, der falder ind under bestemmelsen, har valgt at dele oplysningerne i deres respektive årsrapporter med offentligheden. Det fremgår af Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Tax Governance-rating.

Den manglende åbenhed konflikter ikke med de nuværende bestemmelser, men står i skarp kontrast til et samlet Folketing, der sidste år indgik ” Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse ”. Her formuleres det bl.a., at ”regeringen skal støtte op om EU-forslaget (læs om EU forslaget her, Red.) om offentligt land for land-rapportering (…).” Danmarks officielle holdning er altså at fremme erhvervslivets åbenhed om land-for-land skatteforhold for at komme global aggressiv skatteplanlægning til livs.

Læs også: Mærsk vinder Tax Governance Rating 2018

Folketingsaftalen og EU-forslaget sigter mod offentliggørelse af land-for-land rapportering gældende allerede for regnskabsåret 2018/2019. Men foreløbig er der altså ingen forudgående opbakning blandt hverken de største danske erhvervsvirksomheder eller hos erhvervsorganisationerne DI eller Dansk Erhverv.

Læs også:  Pensionsselskaber investerer i færre kontroversielle firmaer

”Vi er imod offentlige land-for-land skatterapporteringer på EU-plan. Vi mener for det første, at det vil være konkurrenceforvridende, og for det andet at det kan føre til misforståelser som vi så det med de åbne skattelister. Vi mener land-for-land rapporteringerne bør forblive en sag mellem virksomhederne og skattemyndighederne,” siger skattepolitisk chef Jacob Ravn fra Dansk Erhverv.

Helt modsatte signaler kommer fra den uafhængige udviklingsorganisation Oxfam IBIS, der i sidste måned i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke sendte et brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen om deres bekymring ”for stilstanden i forhandlingerne om indførelsen af offentlig land-for-land rapportering (…).

Læs også: Danske virksomheder blegner på global skatterapportering

”Vi går klart ind for fuld offentlig rapportering for alle lande, og er bekymret for, at direktivet er ved at strande. Og at den danske regering trods en klar Folketingsbeslutning, ikke er proaktiv på dette område”, skriver Vice-Generalsekretær Lars Koch fra Oxfam IBIS i en mail til Økonomisk Ugebrev Ledelse. Han bekræfter dermed NGO-verdenens udtalte argument om, at kun fuld åbenhed om skattebetalinger i de lande, hvor selskaberne opererer, kan sikre at skattely og aggressiv skatteplanlægning bekæmpes.

Økonomisk Ugebrev Ledelses Tax Goverance Rating viser, at kun større banker, herunder Nordea, Danske Bank og Jyske Bank, og Mærsk via olieselskabet Mærsk Oil, indvier offentligheden i, hvordan og hvor meget skattebetalingerne udgør i de lande, der opereres i. Men forklaringen på ”åbenheden” i netop disse virksomheder skal findes i helt andre branchespecifikke lovregler, der dikterer at land-for-land skatteforhold offentliggøres.

Læs også:  Ultimative aktionærer kan nu tvinges frem i lyset

Læs også: Top 100 tabel: Tax Governance

Udover at legitime formelle lovregler sikrer virksomhedens ret til at hemmeligholde land-for-land skatterapporteringerne peger en række eksperter på, at mange virksomheder kan være usikre på, hvordan oplysninger i givet fald vil blive opfattet i offentligheden. Risikoen for at stå midt i en uberettiget shitstorm, som det skete med de åbne skattelister, gør at mange tøver, lyder vurderingen.

Den forklaring giver også skattechef i Novo Nordisk Camilla Rønne Wright også udtryk for. ”Materialet til land for land rapporteringen er i dag udarbejdet med henblik på de særlige krav, som myndighederne stiller, men egner sig i sin nuværende form ikke umiddelbart til offentliggørelse. Desuden er der nogle konkurrencemæssige hensyn, der spiller ind”, siger hun.

Ifølge Skatteekspert og Partner Søren Dalby i KPMG Acor Tax er det dog en god idé for virksomhederne at forberede sig på offentliggørelse. ”Virksomheder bør forholde sig til en udvikling, hvor globalisering og frihandel er udfordret af kritiske stemmer, og hvor skatteforhold kommer under øget bevågenhed fra den brede offentlighed,” siger Søren Dalby.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her