De største konsulentfirmaer kaprer store markedsandele

Analyse af Top 40 ledelseskonsulenter 2019: De 40 største ledelseskonsulenter præsterede sidste år en samlet aktivitetsfremgang på 18 procent, fra 3,5 mia. kr. til knap 4,2 mia. kr. målt på bruttoresultat. Men hovedparten af fremgangen lå hos de fire største, der øgede deres samlede markedsandel til 62 procent mod 55 procent i 2017.

2018 var et år med markant aktivitetsvækst for de fire største hjemlige ledelseskonsulenter, nemlig Accenture, Implement, Boston Consulting og McKinsey, mens der blandt de øvrige 40 største konsulentfirmaer kun var spredte vækstsucceser. De fire største ledelseskonsulenter tegnede sig sidste år for 62 procent af branchens samlede aktivitet, og det er en forøgelse i forhold til 55 procent året før. Konsolideringen i sektoren er en fortsættelse af de seneste års tendens, og det afspejles også af, at der sidste år var faldende bruttoresultat i hvert tredje af de øvrige undersøgte selskaber.

Årets højdespringer blandt de store er McKinsey, der øgede aktiviteten med hele 68 procent til 345 mio. kr. Tallet er i virkeligheden antageligt betydeligt højere, da konsulentfirmaet køber mange konsulentydelser hos søsterselskaber i udlandet, og den omsætning indgår ikke i bruttoresultatet. I gruppen efter de fire største vækstlokomotiver præsterede de mellemstore konsulenter langt mere moderate vækstrater, faktisk i de fleste tilfælde op til fem procent eller egentlige faldende bruttoresultater. Quartz kom således ud af 2018 med et uændret bruttoresultat, PA Consulting med minus én procent, Valcon med plus seks procent og Advice også med uændret bruttoresultat.

Største vækstsucces’er blandt de mellemstore og mindre konsulentfirmaer var sidste år Devoteam og de mindre Kaastrup & Andersen, Peak Consulting Group, 4improve og Incentive Partners. Flere af de velkendte nålestribede internationale konsulenthuse måtte se aktiviteten dykke markant, blandt andet Bain & Company, Red Associates og A.T. Kearney.

Vi starter med at kigge lidt på nogle af de mindre og mellemstore vækstsucces’er: Kendetegnet ved de fleste af dem er, at de har deres kernekompetencer indenfor ny økonomi med hovedvægt på blandt andet digital transformation og ledelsesprincipper, som knytter sig til mulighederne i den nye digitale verden.

Konsulentfirmaet Wortz øgede bruttoresultatet med 23 procent til 15 mio. kr. “Workz is a Copenhagen-based change agency. We specialise in change management, leadership development, learning, and the design of game-based tools for involvement and training. Our multi-disciplinary team helps our clients communicate a clear strategic direction, build commitment and ownership, and enable action by providing the right competencies, tools, and structures,” skriver selskabet på sin hjemmeside.


Workz fortæller om en case for Lundbeck, hvor de skriver: ”We assisted Lundbeck with the design and planning of a large plenary session on the development of Lundbeck’s patient base. The purpose of the session was to create awareness about how patients using Lundbeck products are distributed across continents, disease areas and products, and how the company expects this to change over the course of the next ten years. For the session, we designed a hybrid between a trivia boardgame and a selection of infographics.”

Læs også:  Ambitiøse grønne planer sender hydrogenaktier i vejret

En anden vækstsucces er Peak Consulting Group Aps, der sidste år øgede bruttoresultatet med 22 procent til 44 mio. kr. Selskabet, der ejes 2/3 af det slovakiske firma Asseco International, har specialiseret sig i at implementere strategier med henblik på at skabe de forventede gevinster. ”Peak Consulting Group hjælper virksomheder med at omsætte strategi og planer til handlinger og realiserede gevinster. Dette gør vi gennem rådgivning, bemanding og kompetenceudvikling med udgangspunkt i Best Management Practices,” oplyses det i regnskabet.

Ledelsen skriver videre, at ”Peak Consulting Group opnåede kommercielt i 2018 en række bemærkelsesværdige resultater, som følge af års fokus på vores håndværk. Vi vandt i år en række rammeaftaler med såvel top 100 virksomheder såvel som hos de største offentlige aktører, herunder Nationalbanken, SKAT, Aalborg Universitet, Region H, DSB, Københavns Kommune og Banedanmark.”


Konsulentbranchens traditionelle aktører bliver også presset af revisionsfirmaernes stigende strategiske satsning på konsulentrådgivning. Deloitte har historisk været stærke på rådgivning, og PWC har over en årrække købt massivt op i nationale og internationale konsulenter.

Baggrunden for denne strategiske bevægelse er ikke mindst, at de store revisionsfirmaer efter den nye revisorlovs overgangsperiode i højere grad end tidligere skal vælge mellem at være lovpligtig revisor eller konsulentrådgiver for de børsnoterede selskaber, hvor der ligger rigtig mange rådgivningskroner, som potentielt kan mistes.

PWC’s opkøbsfærd er senest kommet til udtryk i revisionshusets overtagelse af en af de succesfulde mellemstore konsulenter, som vi netop har fremhævet på årets rangliste. Det drejer sig om 4improve, der sidste år præ-sterede fremgang i bruttoresultatet med hele 42 procent til 31 mio. kr. I marts i år meddelte PWC, at revisionshuset havde overtaget 4improve.

Følgende blev blandt andet oplyst om overtagelsen: ”Opkøbet af 4IMPROVE er en del af PwC’s strategi om at blive endnu stærkere på konsulentområdet. Vi oplever et behov fra vores kunder om rådgivning inden for operations consulting, og det ønsker vi naturligvis at imø-dekomme,” lyder det fra PWC. Videre blev det oplyst, at ”PwC og 4IMPROVE har hver for sig leveret ydelser inden for operations consulting. Mens PwC hidtil har haft fokus på særligt procurement optimering, strategisk indkøb mv., ligger 4IMPROVEs signaturydelser inden for særligt sourcing, produktion, supply chain management og business process transformation.”

Læs også:  Coronakrisen aktualiserer fornyelser i bestyrelsen

Flere af de internationalt baserede konsulenthuse med en stærk international platform gik markant tilbage. Overordnet synes der at være en tendens til, at kun de største konsulenthuse med stor bredde i konsulentstaben har succes og fremgang hos de største erhvervsvirksomheder. Hertil kommer også fremgang hos en håndfuld mindre og mellemstore konsulenter, som kan diske op med skarpe specialkompetencer og services, som de store virksomheder efterspørger, og som altså rammer nye behov i erhvervslivet.

Overraskende går de velkendte internationale navne som Bain, Red Associates og A.T. Kearney alle massivt tilbage i bruttoresultat. Over de seneste tre år er Bains bruttoresultat dykket fra 82 mio. kr. til 77 mio. kr. forrige og 62 mio. kr. sidste år. Det danske selskab har dog stort set bevaret medarbejderstaben, der er faldet fra 41 til 39. Ledelsen oplyser ikke noget om aktivitetsfaldet i regnskabet, men den oplyser om 2019, at konsulentmarkedet fortsat er omskifteligt og konkurrencepræget, og på baggrund af en stærk start på 2019 forventer ledelsen et ”forbedret resultat i 2019” – mod minus to mio. kr. i 2018.

Red Associates i Danmark, som er delejet af Cognizant Technologies Solutions UK, gik tilbage i bruttoresultat fra 63 mio. kr. til 45 mio. kr., altså i det danske driftsselskab. Til gengæld steg personaleomkostningerne fra 25 mio. kr. til 56 mio. kr. blandt andet fordi antallet af ansatte steg fra 31 til 42. Driftsresultatet dykkede til minus elleve mio. kr. sidste år mod plus 37 mio. kr. året før. De store ændringer i regnskabstallene bliver ikke forklaret af ledelsen i årsregnskabet, men i holdingselskabets regnskab oplyses, at ”ledelsen er fokuseret på en profitskabende vækst for 2019. I forlængelse heraf kan det nævnes, at en del af koncernens aktivitet foregår udenlandsk i USA og Europa, og det forventes, at denne aktivitet fortsat vil stige i 2019. Ledelsen forventer en positiv udvikling i aktivitetsniveauet, og at koncernen opnår et positivt resultat for 2019.”

A.T. Kearney gik sidste år tilbage i bruttoresultat fra 42 mio. kr. til 35 mio. kr. svarende til et fald på 25 procent. Resultat før skat dykkede fra plus fire mio. kr. i 2017 til minus tre mio. kr. sidste år. Ledelsen skriver: ”The loss for the year is considered not satisfactory.” Og om 2019 hedder det, at ” With 2018 well behind us, our pipeline is slightly weaker than same time previous year. We expect a revenue and a result in line with 2018.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her