EU-Parlamentet vedtog i sidste uge sin endelig position i forhold til en klassifikation af bæredygtige investeringer. Formuleringen gør pr. definition investeringer i kul, gasinfrastruktur og atomkraft til ikke-bæredygtige aktiver. Forslaget gælder for finansielle produkter, der i forvejen er mærket som bæredygtige. Beslutter Ministerrådet at gøre forslaget til lov vil det få konsekvenser for bæredygtige investeringsfonde og porteføljer, og det vil blive mere synligt hvilke investeringer, der ikke er bæredygtige.

EU-Parlamentet vedtog i sidste uge et revideret udkast til forordning om klassificering, der er helt afgørende for hvilke finansielle produkter som finansielle udbydere og kapitalforvaltere i fremtiden må mærke og markedsføre som bæredygtige. Godkender...