Flere børsselskaber undgår at oplyse om stemmeresultater på GF

Empty conference room. Keywords: anticipation, absence, presentation, chair, auditorium, conference room, empty, meeting room, board room, no people, business, potential, business travel, preparation, projection screen, conference table, indoors, classroom, conference, office building, day, lined up, general view, color image, selective focus, red, blank, hotel, copy space, meeting table, auditoriums, conference rooms, chairs, presentations, conferences, classrooms, preparations, potentials, blanks, conference tables, projection screens, color images, general views, anticipating, vacant, no one, without people, nobody, interior, daytime, readiness, business trip, business voyage, overall view, boardroom, colour image, meeting rooms, boardrooms, board rooms, reds, business travels, business trips, office buildings, meeting tables, colour images, overall views, without persons, no person, daylight, preparedness, business journey, differential focus, indoor, day-time, hotels, blank space, empty space

Velkendt er det, at offentliggjorte afstemningsresultater på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger kan give en indikation af ulmende utilfredshed hos en større aktionærgruppe. Økonomisk Ugebrev gennemgår i det følgende eksempler på, at selskaberne nogle gange forsøger at feje stemmeresultaterne ind under gulvtæppet.

Selskabsloven indeholder oplysningskrav om, at børsnoterede selskaber skal offentliggøre såkaldte fuldstændige stemmeopgørelser med resultater for hvert enkelt punkt på generalforsamlingen. Men selskaberne har flere metoder til at smyge sig udenom, og det er der også en del selskaber der benytter sig af. Eksempelvis skriver Ambu i referatet fra generalforsamlingen:

”Dirigenten gjorde opmærksom på, at der efter paragraf 101 stk.5iselskabsloven...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her