Gennemsnitsalder over 60 år i 28 af 100 bestyrelser

Tema om Bestyrelseskompetencer/Del 1: På trods af skærpede krav til ”unge” fagkompetencer i erhvervslivets bestyrelser indenfor den digitale verden, sociale medier og kundeadfærd, er gennemsnitsalderen i bestyrelserne i de 100 største selskaber den samme som for tre år siden, nemlig 59 år. Til gengæld er gennemsnitsalderen i knap hver fjerde bestyrelse over 60 år. Ældste bestyrelse er Harboes Bryggerier med en gennemsnitsalder på 67 år.

Selvom der generelt har været stor fornyelse i de danske børsnoterede selskabers bestyrelser de seneste år, er der ikke sket noget med gennemsnitsalderen: den er fortsat 59 år. Bag dette gennemsnit gemmer sig meget store forskelle fra selskab til selskab. Ældste bestyrelser har Harboes Bryggerier (gennemsnit 67 år), Brdr. A&O Johansen (66 år) og SP Group og North Media (65 år).

Grundbilledet er, at de ældste bestyrelser findes blandt de mindre børsnoterede selskaber, som typisk er domineret af en ejerleder eller en stor familieaktionær. Der synes i hvert fald ikke at være samme pres hér for fornyelse og andre fagkompetencer end i de store børsnoterede selskaber med en mere spredt ejerkreds.

Baggrunden for den relativt høje gennemsnitsalder er også, at der sker meget få udskiftninger i de nævnte bestyrelser. Den gennemsnitlige anciennitet er typisk over ti år, hvorved der altså sker udskiftning i bestyrelserne typisk hvert 10. -12. år, og det er det dobbelte af den gennemsnitlige anciennitet i de 100 undersøgte bestyrelser.

Absolutte topscorere på lang anciennitet er hos Brdr. Klee med en gennemsnitlige sædetid på 23 år, hos Brdr. A&O Johansen er den 20 år, men Kreditbankens gennemsnitlige anciennitet på 15 år er også godt med. Her har en stor andel af bestyrelsen været med siden før den seneste bankkrise. Gennemsnitsalderen i Kreditbanken er 64 år, med ældste mand på 70 år.

Hos den ældste bestyrelse blandt de 100 største børsnoterede selskaber, nemlig Harboes, er ældste mand i bestyrelsen 78 år og yngste 45 år. Hovedaktionær Bernhard Griese har siddet i bestyrelsen siden 1986, altså i 33 år. Familiemedlemmet Karina Harboe Laursen, som er selskabets HR direktør, har siddet i bestyrelsen siden 2014. Nyeste mand i bestyrelsen er 70 årige Poul Calmer Møller, der har siddet i bestyrelsen siden 2016. Gennemsnitsancienniteten i bestyrelsen er elleve år.

Læs også:  Tre gange flere kvindelige topchefer på fem år

Harboes Bryggerier skriver om bestyrelsens selvevaluering: ”Bestyrelsesformanden påser, at der foregår en konstruktiv dialog på møderne, at de enkelte medlemmer bidrager i henhold til deres kompetencer og at udvalg, arbejdsstruktur og materialer fungerer hensigtsmæssigt. Desuden evaluerer bestyrelsesformanden sammen med Harboe-familiens repræsentanter i bestyrelsen årligt bestyrelsens arbejde og de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag hertil.”

I den ”næstældste” bestyrelse hos SP Group er gennemsnitsancienniteten 15 år, med længste åremål på 24 og korteste på to år. Medlemmernes alder ligger mellem 76 og 55 år. Niels Christian Agner, 76, har siddet i bestyrelsen siden 1995, altså i ca. 24 år, og Maj Invests Erik Holm har haft sæde i bestyrelsen siden 1997. Nyeste medlem er Bente Overgaard, indvalgt i 2017, og hun er også bestyrelsesmedlem i Finansiel Stabilitet og Royal Arena.

SP Group, der langt hen ad vejen har været drevet som en ejerledet virksomhed af storaktionær Frank Gad, skriver i regnskabet om bestyrelsesevaluering, at ”the Board

of Directors consists of persons with relevant insight into the plastics industry and management experience from internationally operating production entities. Hans W. Schur is connected to a major shareholder in the Company, but cannot be considered a majority shareholder.”

Hos Brdr. A&O Johansen bliver gennemsnitsalderen trukket noget op af ældste mand, nemlig 80-årige Niels Axel Johansen, som også er selskabets CEO og storaktionær. Bestyrelsens gennemsnitlige anciennitet er 20 år, med 40 år længst i bestyrelsen, og ti år kortest i bestyrelsen. Af de eksterne bestyrelsesmedlemmer er alle faldet eller ved at falde for reglen om, at man ikke længere er uafhængig efter tolv års sæde i bestyrelsen. Bestyrelsesformand Henning Dyremose blev indvalgt i 2007, det samme med Preben Damgaard, og næstformand Michael Kjær blev indvalgt i 2002. Fra næste år er alle bestyrelsesmedlemmer ikke-uafhængige, også Maj Invests Erik Holm, der blev indvalgt første gang i 2007.

I årsrapporten oplyses om bestyrelsesevalueringen, at ”bestyrelsen foretager årligt en evaluering med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelse, som omhandler: • bestyrelsens sammensætning og ledelse • bestyrelsens erfaring og kompetencer • bestyrelsens arbejdsform • bestyrelsens kemi • bestyrelsens evaluering af direktionen. Konklusionen på evalueringen er, at bestyrelse og direktion besidder de kompetencer og kvalifikationer, som skønnes tilstrækkelige og nødvendige for at lede AO på både kort og på lang sigt.”

Læs også:  Ingen kan stoppe Brian Laudrup

Bestyrelsen med den laveste gennemsnitsalder er Gyldendal (51 år), A.P. Møller-Mærsk, Jutlander Bank og DLH (53 år). Særligt bemærkelsesværdig er udviklingen i Mærsk, som nærmest har været gennem en revolution i bestyrelseslokalet de seneste 5-6 år. Økonomisk Ugebrev har for år tilbage været stærkt kritisk overfor koncernbestyrelsens kompetencesammensætning, der tidligere bestod af mandlige kloner, nemlig topcheferne fra andre af landets største erhvervsvirksomheder, men helt uden oplagte fagkompetencer som indsigt i shipping og anden brancheindsigt

Udskiftningerne afspejles af, at den gennemsnitlige anciennitet er under seks år, og eksempelvis Dorothee Blessing er født i 1967, og har nu siddet i bestyrelsen i fem år. Hun er medlem af finanshuset J.P. Morgans europæiske ledergruppe. LEGO’s CEO Niels Bjørn Christiansen, 53 år, blev indvalgt i 2014, og Mærsk-arving, Robert Mærsk Uggla, 41 år, blev indvalgt i 2014. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, 54 år, blev indvalgt i 2016.

SAS’ bestyrelse har en gennemsnitsalder på 54 år. Der er flere unge folk i bestyrelsen, som har 56-årige Carsten Dilling som bestyrelsesformand. Blandt andet Sanna Suvanto-Harsaae (født 1966), Kay Kratky (født 1968), tidligere CEO for Austrian Airlines og COO hos tyske Lufthansa, og Oscar Stege Unger (født 1975), bestyrelsesmedlem også hos Wallenberg Foundation og IR chef hos storinvestoren Investor AB.

I gennemsnit har medlemmerne siddet i fem år, og det længste åremål er elleve år. I regnskabet oplyses om nomineringsudvalgets særlige rolle, som er praksis i svenske selskaber: ”Since the AGM 2018, the Nomination Committee has evaluated the Board’s work, qualifications and composition. Diversity, breadth and the gender balance have also been discussed. Since the 2018 AGM, the Chairman of the Board has participated on the Committee, and the result of the evaluation of the Board is made available to the Committee. At least one meeting with the Board and the Group CEO must be held before the Committee submits its recommendations to the AGM.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her