Såkaldte digitale ”menneskeanalyser” (People Analytics) forudses at blive en central videreudvikling af erhvervslivets HR funktioner. Det handler om at udnytte nye redskaber og systemer til at måle, om medarbejdernes handlinger er optimale, og om organisationen giver plads til den optimale brug af de menneskelige ressourcer i virksomheden.

Erhvervsledere har brug for meget mere viden om, hvordan de ansatte agerer, og om virksomheden skaber de bedst mulige rammer, hvis virksomhederne skal videre ud af den vej, der hedder effektiviseringer og at gøre tingene ”smartere” og bedre. Faktisk er der i den nye digitale verden ved at opstå en stribe redskaber, som kan hjælpe erhvervslederne med denne forståelse.

I en rapport fra Deloittes CFO Insights gennemgås nogle af de nye...