Komité: Tax Governance skal højere på selskabers dagsorden

Komitéen For God Selskabsledelse foreslår i høringsudkastet til nye anbefalinger at fremhæve, at selskaberne bør have en skattepolitik. Ekspert vurderer, at komitéen dermed sætter en tyk streg under, at oplysninger om virksomhedens skatteforhold er et samfundsansvar, der bør oplyses åbent om, og ikke blot er en juridisk øvelse. NGO’en Oxfam IBIS er positiv overfor forslaget.

Komitéen lægger i høringsudkastet op til, at de børsnoterede selskabers bestyrelser skal godkende selskabets skattepolitik, der gøres tilgængelig for offentligheden. Forslaget formulerer ikke direkte, hvad skattepolitikken konkret skal indeholde.
I Komitéens kommentarer til forslaget nævnes, at bestyrelsen i skattepolitikken kan vælge ”at give videre indsigt i selskabets skattemæssige forhold end påkrævet efter lovgivningen, eksempelvis om hvorledes man forholder sig til skatteincitamenter, brug af skatteplanlægning, aktiviteter i skattelylande og betalt skat i de lande hvor selskabet opererer m.m.”

Selvom mange virksomheder har offentliggjort en skattepolitik, er det kun få selskaber, som faktisk oplyser om de forhold, komitéen nu fremhæver i kommentaren. Økonomisk Ugebrevs seneste Tax Governance Rating fra maj viste, at kun halvdelen af de hundrede største selskaber i Danmark oplyser om skatteincitamenter, kun 22 procent om aktiviteter i officielle skattelylande.

Blot seks selskaber fremlægger information om konkrete skattebetalinger i lande, de opererer i – altså de omdiskuterede land-for-land rapporteringer.

Hvis anbefalingen besluttes, som alt tyder på, vil det øge presset yderligere på virksomhederne for at rapportere mere åbent om skatteadfærd, vurderer Ole Bendixen, Senior Advisor hos BENDIXEN Tax Governance.

Læs også:  Corona-ledelse: Intern kommunikation i stærkt comeback

”Det er helt i tråd med den bevægelse, der netop nu rykker på ansvarlig skatteadfærd, og som i kølvandet på COVID-19 hjælpepakkerne er blevet yderligere forstærket, idet mange er begyndt at interesse sig for virksomhedernes skattepolitikker. Det øger presset på bestyrelserne for at være forberedt på mediestorme og spørgsmål fra mange interessentgrupper, herunder også potentielle medarbejdere, der ofte spørger til en virksomheds skattepolitik i forlængelse af andre bæredygtige temaer”, siger Ole Bendixen.

Selvom anbefalingen rammer tidsånden, kommer den også lidt på bagkanten af den generelle udvikling om mere åbenhed på skatteområdet. Udviklingen er de senest par år taget til i styrke bl.a. efter Sir Richard Bransons The B-Team i samarbejde med bl.a. Mærsk i 2018 lancerede sine principper for ansvarlige skatteprincipper.

Også skattespecialist hos Oxfam IBIS, Christian Hallum, vurderer, at Komitéens forslag er vigtigt, fordi det nu mere formelt anerkendes, at offentliggørelsen af en skattepolitik er en del af god selskabsledelse. Men Christian Hallum peger også på, at Komitéen burde være mere ambitiøs.

”Det er positivt, at Komitéen nu lægger op til at tilføje skattepolitik til anbefalingerne. Men vi ved, at 80 procent af C25-selskaberne allerede offentliggør en skattepolitik. Derfor vil vi i vores høringssvar opfordre til et højere ambitionsniveau for anbefalingen. Det kunne for eksempel være med udgangspunkt i Global Reporting Initiative ny standard for skatterapportering (GRI)”, siger Christian Hallum.

Læs også:  C20 topchefer kommunikerer ens - indtil krisen rammer

Christian Hallum mener, at Komitéens anbefalinger ikke kun bør fokusere på, om selskaberne offentliggør en skattestrategi, men også om der er tilstrækkelig kvalitet i de strategier, der offentliggøres. Derfor kunne Komitéen tilføje krav om kontekst til anbefalingen.

”Kvaliteten af rapportering er vigtig, fordi det også handler om tillid. Her mener vi, at GRI’s standard er en god rettesnor, fordi den opfordrer til at understøtte skattepolitikken med offentliggørelsen af basale regnskabsdata for hvert eneste land, selskabet er tilstede i”, siger Christian Hallum.

Lige før sommeren kom en række danske virksomheder i stormvejr efter TV2 kunne fortælle, at bl.a. Lagkagehuset og BabySam havde ultimative ejere i skattely. En klar og tydelig politik ville have forberedt dem bedre til shitstormen, vurderer Ole Bendixen.

”Der er mange fordele ved at have en offentliggjort skattepolitik. Finanschefen bliver ofte mere komfortabel, fordi skatteområdet nu eksplicit er italesat gennem en politik. Man er ganske enkelt bedre rustet overfor kritik og mulige dilemmaer. Samtidig mener jeg også, at Komiteen med forslaget har slået en tyk streg under, at skattepolitikken hører under samfundsansvaret, og at det er et bestyrelsesanliggende at få det forankret i virksomheden.”

Joachim Kattrup

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her