”Korruption er ulovlig – ergo findes det ikke”

Der er ingen risiko for skyderier på Nørrebro. Bandekriminalitet er nemlig forbudt ifølge dansk lovgivning. Sat på spidsen er det samme type argumentation, Moderniseringsstyrelsen kommer med over for Økonomisk Ugebrev. Vi har bedt styrelsen kommentere, hvorfor den over for OECD har vurderet, at der ikke er nogen risiko for korrupte forhold i Danmark.

Meldingen til OECD er bemærkelsesværdig i lyset af sagerne om f.eks. milliardtyveriet fra SKAT, høje konsulenthonorarer til bekendte af opdragsgivere i Rigspolitiet og god gammeldags bestikkelse af it ansatte i Region Sjælland. OECD indhenter hvert år oplysninger fra alle OECD lande til en stor international rapport om blandt andet korruption i det offentlige, og hvilke tiltag, myndighederne i de enkelte lande har indført for at forebygge. Rapporten er på disse punkter helt uden dansk deltagelse.

Svaret til Økonomisk Ugebrev fra Moderniseringsstyrelsen har ret beset karakter af Erasmus Montanus argumentationen ”en sten kan ikke flyve, derfor må Mor Karen være en sten.” Moderniseringsstyrelsen har sat sit svar til Økonomisk Ugebrev op i punktform:

  • Alle de nævnte tilfælde er reguleret i dansk ret.
  • Bestikkelse er f.eks. strafbart efter straffeloven, inhabilitet er reguleret i forvaltningsloven, og de grundlæggende principper i både straffeloven og forvaltningsloven regulerer offentligt ansattes modtagelse af gaver.
  • Der er derfor et stærkt juridisk fundament for at sikre en god embedsmandskultur og modarbejde korruption.
  • Når det så er sagt, kan vi ikke gardere os imod, at sager som f.eks. Atea sagen kan opstå.
  • Der er til gengæld et grundlag for, at eventuelle brud på reglerne kan sanktioneres.

Ingen risiko – eller næsten ingen

Argumentationen kan forekomme absurd, men Transparancy International Danmark kommer her i nogen grad Moderniseringsstyrelsen i møde og anfører, at der er ræson i det: Man kan aldrig helt eliminere en risiko – enhver lovgivning vil blive overtrådt engang imellem. Så når svarmuligheden ”ingen risiko” alligevel findes i OECD’s spørgeskema, kan man anføre, at organisationen reelt mener ”så lav risiko som muligt.”

Hvad der skal til for at en risiko er så lav som muligt, kan man anlægge forskellige betragtninger på. En af dem er, om systemet er gearet til at forholde sig til mulig korruption – dels at forebygge den, dels, hvis den alligevel finder sted, at afsløre den og komme efter de skyldige. Er sådanne processer til stede, kan man tale om, at risikoen ikke kan blive lavere. Efterlader systemet derimod en åben dør til korruption, er risikoen for det højere.

I det lys kan man bedømme de senere års sager om korruptionslignende forhold. Atea sagen, om bestikkelse af it medarbejdere i Region Sjælland, er slibrig og farverig. Men den kan også betragtes som det sjældne tilfælde, hvor nogle medarbejdere viser ringe moral og lader sig friste til at modtage bestikkelsen. Der findes et systemisk setup i form af formelle regler mod gaver fra leverandører, men findes der også systemer, som indebærer kontrol og overvågning? Ikke ifølge de danske svar i OECD rapporten.

Sagen om svindel med udbytteskat er meget værre – og ikke kun på grund af de langt større beløb, den omhandlede. Her var en enkelt medarbejder betroet kontrol med og udbetaling af meget store pengebeløb. Kontrollen manglende tydeligvis, og der gik årevis, før det blev afsløret, at han havde modtaget mystiske overførsler fra udlandet. Her kan man altså sige, at det systemiske setup til at forhindre svindlen var alt for svagt.

En tredje sag, der er kommet op, efter at Moderniseringsstyrelsen indsendte spørgeskemaet, er den om Københavns Kommunes udlån af lokaler til borgmestre og medlemmer af borgerrepræsentationen. Her fandtes den formelle og nedskrevne regel, der skulle forhindre det, og så langt var alt fint. Men så aftalte gruppeformændene – og, kom det frem i den forløbne uge, overborgmesteren – at udlånet godt kunne ske alligevel.

Denne aftale er måske ikke i overensstemmelse med loven, og under alle omstændigheder blev den ikke nedskrevet og havde dermed uformel karakter. Hvormed det systemiske setup, der i dette tilfælde skulle have afværget korruptionen, også var væk.

Moderniseringsstyrelsen oplyser, at den er ved at revidere vejledningen om god adfærd i det offentlige. Den reviderede vejledning forventes klar inden årets udgang.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her