Sådan har vi gjort: De ti målepunkter i IR Rating

Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Top 100 Investor Relation Rating tager afsæt i ti konkrete målepunkter, som er objektive og som typisk kan afkodes på selskabernes hjemmesider eller i regnskaber. Målepunkterne er som udgangspunkt de samme fra år til år, så vi kan identificere en tendens i selskabernes rapportering om investor relations.

Vi anerkender, at målepunkterne alene kan være en indikator, og at professionelle investorer og analytikere lægger mest vægt på bredere vurderinger af selskabets arbejde med investor relations, herunder forståelse af strategi, equity story og værdiskabelse, samt topledelsens engagement i denne opgave.

Overordnet er de vigtigste parametre i den virkelige verden ledelsens evne til på investormøder og i regnskaber at redegøre klart for selskabets equity story, strategi, markeder, konkurrenceforhold, finansielle målsætninger og operationelle tiltag for at opfylde disse målsætninger, samt forudsætningerne bag.

Håndteringen af denne ledelsesopgave afspejles også i Økonomisk Ugebrevs årlige DirektørRating, hvor analytikere og professionelle porteføljeforvaltere rater 50 topdirektører i de børsnoterede selskaber. I denne rating er det det mere konkrete IR-arbejde udført af IR-afdelingen, der rates. Selve Ratingen er baseret på gennemgang af de 100 selskabers hjemmesider, udført af Økonomisk Ugebrevs research afdeling.

I det følgende gennemgår vi de anvendte målepunkter og begrundelsen for at anvende dem.

1) Oplyses konsensusestimater på hjemmesiden? Begrundelse: Stadig flere selskaber indsamler løbende analytikernes estimater for det kommende kvartal og for årsforventninger med henblik på at give investorer og andre interessenter et billede af, hvordan markedet vurderer udsigterne for selskabets økonomiske performance. Estimaterne er ikke mindst interessante, når og hvis de afviger meget fra ledelsens egne udmeldte forventninger til det igangværende regnskabsår.

Læs også:  Virksomheder ignorerer offentlig mening om fair skat

2) Findes oversigt over aktieanalytikere, der følger virksomheden? Begrundelse: For selskabets aktionærer er det af flere grunde relevant viden, om selskabet følges af analytikere. Ofte betyder det, at også professionelle investorer er aktive i aktien, og at aktien lever op til et minimumsmål for omsætning. Typisk vil ledelsens dialog med analytikere give et generelt højere informationsniveau, fordi analytikerne normalt skærer mere ind til benet end private investorer.

3) Offentliggøres på hjemmeside seneste investorpræsentationer, som ledelsen har afholdt herhjemme eller i udlandet? Begrundelse: Fremlagte investorpræsentationer kan typisk give investorer yderligere information om selskabets udvikling og fremtidsudsigter, samt nogle gange også omverdens- og konkurrentforhold.

4) Gives på hjemmeside adgang til webcast med analytiker spørgsmål og svar fra seneste års- eller kvartalsregnskab? Begrundelse: Samme som ovenfor, plus at analytikernes fokus med spørgsmål i det efterfølgende Q&A kan give investorer et bedre billede af, hvor der kan være forhold, som er vigtige for selskabets performance.

Læs også:  Sådan arbejder 30 storinvestorer med Aktivt Ejerskab

5) Oplyses på hjemmesiden fuldstændige kontaktoplysninger på en IR-ansvarlig med navn, mail og telefonnummer? Begrundelse: Mulighed for direkte kontakt til selskabets IR ansvarlige er ofte et signal om, hvor seriøst selskabet og dets IR funktion tager dialogen med aktionærer og andre investorer. Er det vanskeligt at komme i kontakt med IR funktionen, kan det være udtryk for, at man helst kun vil bruge tid på få analytikere og professionelle investorer, eller at man grundlæggende har misforstået sin funktion som formidler af viden om selskabet til ejerne.

6) Offentliggøres et fuldstændigt referat fra generalforsamlingen?

7) Offentliggøres fuldstændig stemmeafgivelse fra seneste generalforsamling?

8) Offentliggøres fuldt kvartalsregnskab (=1). Kort kvartalorientering (=0,5). Intet (=0)

9) Følger mindst tre analytikere virksomheden og udarbejder skriftlige analyser? Begrundelse: Har virksomheden skabt grundlag for at der er tilstrækkelig analytikerinteresse.

10) Oplyses kursudvikling i forhold til nære konkurrenter (på hjemmesiden eller investor præsentation). Kursgrafikker over selskabets aktie sammen med peer group selskaber kan give investorer hurtigt overblik over, hvordan selskabets aktie har performet i forhold til de nære konkurrenter.

Note: Et “ja” til et spørgsmål er markeret med 1, og et “nej” er markeret med 0.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her