Et overvældende flertal af medlemmerne af Foreningen Nykredit er imod en børsnotering af Nykredit Holding, som ejes af Foreningen Nykredit, viser survey med svar fra 667 låntagere i Nykredit og Totalkredit. Hele 61 procent oplyser, at de ”helt sikkert” eller ”sikkert” ville stemme nej til en børsnotering, hvis de fik muligheden. Er det repræsentativt, svarer det til 580.000 låntagere. Undersøgelsen viser, at Nykredits repræsentantskab og foreningens ledelse med formand Nina Smith i spidsen er helt ude af sync med medlemmerne.

Kritikken af et manglende reelt medlemsdemokrati i Foreningen Nykredit er ikke kun begrænset til enkelte oprørsgrupper, men stikker langt dybere, viser Økonomisk Ugebrevs survey blandt et bredt udsnit af danske realkreditlånere, hvor der er...