Samme dag som Nets i efteråret sidste år blev børsnoteret, røg selskabet ind på Nasdaq OMX Nordics etiske aktieindeks for danske virksomheder – OMX GES ethical denmark index . Men Nets blev, ligesom alle andre selskaber på indekset, kun screenet for om markedet har kendskab til sager, som strider mod anerkendte principper for samfundsansvar.

Fondsbørsens etiske indeks bliver derfor nu kritiseret af eksperter for at være uambitiøst. Det screener nemlig slet ikke for, hvad virksomhederne aktivt gør for i fremtiden at afbøde mulige risici relateret til ESG parametre.

Årsagen til den svage ESG-screening er, at screeningerne kun foretages tilbagevirkende, hvilket giver mulighed for at optage selskaber, hvis blot de ikke har, eller har haft, verserende sager, der er i strid med...