Del artiklen:

Formandshonorarer: Novo Nordisk er godt nok ved at genvinde tidligere tiders styrke, efter en historisk nedtur på aktiemarkedet. Efter en næsten halvering af aktiekursen i 2016 er aktie kommet næsten halvvejs tilbage. Men tilsyneladende har bestyrelsesformand Göran Ando for Novo Nordisk allerede taget forskud på den nye fremgang.

Den samlede bestyrelse for Novo Nordisk fik sidste år et løft i den samlede honorering på to mio. kr. til 14,4 mio. kr. Og det var bestyrelsesformand Göran Ando, som trak hovedparten af læsset. Ifølge regnskabet øgede han den samlede honorering med 56 procent – fra 1,8 mio. kr. til 2,8 mio. kr. sidste år.

Selve hans basishonorar steg kun fra 1,7 til 1,8 mio. kr., men de andre honorarandele steg markant: Udvalgsarbejde og såkaldte ad hoc opgaver steg til halv million kroner mod nul året før. Samtidig eksploderede den såkaldte rejsegodtgørelse til en halv million kroner sidste år mod 100.000 kroner året før.

I årsrapporten forklares den store samlede stigning ikke. Det oplyses om rejseaflønningsredegørelsen, at alle bestyrelsesmedlemmer bliver betalt en fast rejsegodtgørelse per bestyrelsesmøde og per møde i bestyrelsesudvalg. Der betales ikke rejsegodtgørelse, hvis rejser til møder ikke er påkrævet. Godtgørelsen oplyses til 5.000 euro per møde på samme kontinent, og 10.000 euro per møde ved rejse til et andet kontinent. Altså 75.000 kr. per møde.

Med den samlede rejsegodtgørelse sidste år har Göran Ando altså hævet rejsegodtgørelse svarende til knap syv rejser på tværs af kontinenter for at deltage i bestyrelsesmøder, selvom han er bosiddende i London. Umiddelbart ser det ud til, at en del af forklaringen er, at der blevet holdt flere bestyrelsesmøder uden for Europa end tidligere år. Eksempelvis steg næstformand Jeppe Christiansens rejsegodtgørelse til 200.000 kr. sidste år mod nul kroner året før. Det svarer umiddelbart til tre møder på tværs af kontinenter.


Novo Nordisk oplyser, at baggrunden for de omtalte stigninger blev givet såvel i indkaldelsen til Novo Nordisks generalforsamling i 2016 (side 2 3) samt på selve generalforsamlingen i marts 2016 (webcast tid: 1:41:30 1:44:30). ”Forklaringen på stigningen i Göran Andos rejsegodtgørelse er primært, at han og andre medlemmer af bestyrelseskomiteer nu også får godtgørelse for rejser til komitemøder. Ando sidder i formandsskabet, i Remuneration Committee og i Nomination Committee. Derudover skete der en mindre forhøjelse af rejsegodtgørelse,” oplyser Novo Nordisks Mike Rulis, senior vice president for Corporate Affairs. Göran Ando har ikke ønsket at kommenterer stigningen i hans samlede formandshonorar.