Danske investorer har i 2018 fået tilbudt mange nye ESG screenede og fossilfrie investeringsfonde. Fondene har meget forskellige investeringsstrategier og omkostningsniveauer. Investorernes nettokøb i ”Klima & Miljø” investeringsfonde er stigende og går modsat den seneste måneds udvikling, hvor investorerne samlet trak penge ud af markedet.

Det pibler frem i både ind- og udland med nye investeringsfonde, hvor investeringerne på forskellig vis screenes på baggrund af ESG-kriterier eller ekskluderer papirer i brancher og industrier, der ikke lever op til et moderne syn på ansvarlig virksomhedsdrift. ESG-screenede investeringsfonde trækker stadig flere investorer til, hvilket bekræftes af både Økonomisk Ugebrevs nye Bæredygtige Konjunkturbarometer for Klima & Miljø og...