Nordea Invests højprofilerede Star-fonde markerer sig i Økonomisk Ugebrevs årlige rating af aktiebaserede ESG-screenede og fossilfrie investeringsfonde både som bedst og værst. Global Stars-fonden topper ratingen med højeste afkast, mens Emerging Stars-fonden leverer år-til-dato ringeste afkast blandt alle 24 investeringsfonde i ratingen og ligger under sit benchmark på lidt længere sigt.

Nordea Invest Global Stars vinder Økonomisk Ugebrevs årlige rating af ESG-screenede og fossilfrie investeringsfonde. Nordea Invest holder dermed fast i sin position fra sidste år, som bedste danske udbyder af ESG-screenede og fossilfrie aktiebaserede investeringsfonde.

Sidste år var det investeringsfonden Nordeas aktiefond ”Invest Klima og Miljø”, som toppede opgørelsen, mens det i...