Ændrede fortolkninger af, hvad revisor må yde af skatterådgivning i børsnoterede selskaber, som Erhvervsstyrelsen har indarbejdet efter lovens vedtagelse, får nu flere folketingspolitikere på barrikaderne. FSR’s og DI’s stærke lobbyarbejde over for Erhvervsstyrelsen ser nu ud til at give bagslag.

Flere folketingspolitikere frygter nu, at den lovgivning, de var med til at vedtage om ændring af revisorloven og afgrænsning af revisors adgang til at yde skatterådgivning i børsnoterede selskaber, nu skrider alvorligt. I den seneste udsendte vejledning om revisors skatterådgivning, som skal fastlægge de præcise grænser, er der skabt flere huller, som åbner en ladeport for revisors skatterådgivning på felter, som ellers var erklæret forbudte.

Ida Auken fra de Radikale...