Del artiklen:
Kære læser

Økonomisk Ugebrev Ledelse (tidligere Nyhedsbrev for Bestyrelser) har siden 2008 været på en meget spændende og tankevækkende rejse sammen med dansk erhvervsliv.

Vi har fulgt udviklingen i toppen af dansk erhvervsliv tæt, ikke mindst bestyrelsernes og topledelsernes præstationer på de bonede gulve. Vi har uddelt mange ris, men hen ad vejen også roser – især de seneste år.

Vi ser det som vores fornemste opgave at bidrage med inspiration til topledelserne – og dem, der gerne vil ”derop”, både baseret på udviklingen i international best practise, kortlægninger af god praksis i de store erhvervsvirksomheder og interviews med toneangivende erhvervsfolk. Så når vi har uddelt ris har det alene været på grund af en slags kærlig omsorg. Ja, dem, man elsker, tugter man. Ligesom vi gør med vores børn.

Vores løbende analyser, kortlægninger og interviews om ledelse, strategi, kommunikation og virksomheders holdninger til det omgivende samfund har givet os en enestående indsigt.

Men det har også gjort os bevidste om, hvilken enestående professionalisering, de danske bestyrelser har undergået de seneste fem år.

Vores fokus var tidligere meget på bestyrelsens sammensætning – og mangel på vigtige fagkompetencer, manglende selvevalueringer i bestyrelsen og ofte for ”stærke” CEO’er, som kørte rundt med deres bestyrelser. Det billede er fuldstændig vendt, og i rigtig mange selskaber er der ikke længere ”noget at komme efter”. Bestyrelserne er i de fleste tilfælde blevet fagligt knivskarpe og krævende overfor deres CEO’er, og det har også sat sine positive spor i de store virksomheders præstationer.

Til gengæld er der kommet nye vigtige punkter på dagsordenen, både i samfundsdebatten og i erhvervslivet. Nogle af dem er betydningen af digital transformation, kunstig intelligens, aktivt ejerskab – og ikke mindst erhvervslivets samfundsansvar, samt interessenternes krav om, at profit er ikke alt. Det er forhold, som næsten hver dag får mere og mere kraft, og som derfor bliver vigtigere og vigtigere for topledelserne.

Derfor er det også en kæmpe gevinst for Økonomisk Ugebrev A/S og Økonomisk Ugebrev Ledelse, at vi nu går sammen med publikationen Erhvervsfilosofi. dk, hvor denne udgave er første fælles udgivelse.

Med overtagelsen vil Økonomisk Ugebrev Ledelse markant opgradere den redaktionelle dækning på de fokusområder, som Erhvervsfilosofi.dk har dyrket. Nemlig samfundsansvar, erhvervslivets grønne og digitale omstilling og erhvervsfilosofiske problemstillinger.

Erhvervsfilosofi.dk har siden opstarten i 2015 væ-ret et nyt og anderledes friskt pust til erhvervsjournalistikken med uafhængig dækning af dansk erhvervslivs samfundsansvarlige agenda om bl.a. CSR, ansvarlige investeringer, ledelsesetik og grøn omstilling.

Så nu breder vi den redaktionelle dækning ud ved at opprioritere dette område, som også hører til på direktionens og bestyrelsens agenda. Med overtagelsen af Erhvervsfilosofi.dk vil vi fremover skrive mere om samfundsansvar, den meningsfulde virksomhed og ansvarligt ejerskab, som mange ledelser i Danmark søger dybdegående perspektiv på. På redaktionen håber vi, at du vil tage godt mod vores initiativ.

Med venlig hilsen

Morten W. Langer

Chefredaktør

Læs hele udgivelsen her 

Del artiklen: